Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kvantitativní metody v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMD Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku využití neorientovaných grafů typu strom, planárních grafů a jejich barvení. Dále jsou formulovány distribuční úlohy, lokační úlohy jako úlohy celočíselného lineárního programování. Kromě využití exaktních metod jsou popsány jednoduché i složitější sofistikované (metaheuristické) optimalizační metody.

Požadavky:

lineární programování, kombinatorika, teorie grafů

Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

- semestrální projekt

- zápočtová písemka

Zkouška

- ústní zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače s klíčovými problémy rozhodování v dopravních a logistických systémech se zaměřením na řešení distribučních úloh, úloh dopravní obsluhy území a lokace středisek obsluhy.

Studijní materiály:

VOLEK, J., LINDA, B. Teorie grafů. Aplikace v dopravě a veřejné správě. Univerzita Pardubice, 2012, ISBN 978-80-7395-225-9.

TEICHMANN, D. Optimalizace technologických procesů. Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-3269-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1855206.html