Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Statika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SAT Z,ZK 4 2P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

V předmětu se posluchači seznámí se základy výpočtu jednoduchých staticky určitých inženýrských konstrukcí. V průběhu semestru budou přednášeny a procvičovány partie statiky zahrnující kriteria podepření konstrukce a typy jejího zatížení. Důraz je kladen na analýzu průběhu vnitřních sil jednoduchých inženýrských konstrukcí. Závěrečná část kurzu je věnována průřezovým charakteristikám konstrukčních prvků.

Požadavky:

matematická analýza

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získané znalosti umožní řešit silové a momentové namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí v dopravě, např. různých typů nosníků, prutových soustav, vláknových polygonů, řetězovek.

Studijní materiály:

Jíra J., Micka M.: Statika, Vydavatelství ČVUT, 2006

Muk J.: Statika I, Praha, Vydavatelství ČVUT 2007

Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 20, Praha, ČVUT 2002

A. Juříková et al.: Stavební mechanika, VŠB 2013

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3691206.html