Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jazyk - angličtina 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15J2A1 Z 2 0P+2C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Dana Boušová, Jan Feit, Jitka Heřmanová, Barbora Horáčková, Marie Michlová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Eva Rezlerová, Marek Tomeček, Markéta Vojanová
Cvičící:
Dana Boušová, Jan Feit, Jitka Heřmanová, Barbora Horáčková, Marie Michlová, Lenka Monková, Peter Morpuss, Markéta Musilová, Eva Rezlerová, Marek Tomeček, Markéta Vojanová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků a společenských věd
Anotace:

Prezentace v písemném a ústním projevu, zásady odborného stylu. Analýza, zpracování a tvorba odborných textů s použitím adekvátních jazykových prostředků. Formy ústního a písemného projevu. Příprava na pobyt v anglicky mluvícím prostředí.

Požadavky:

Vstupní rozřazovací test.

1. Aktivní účast ve cvičeních. Pravidelná docházka a aktivní zapojení se formou plnění zadaných úkolů a konverzace.

2. Domácí písemná práce I.

3. Zápočtový test z anglického jazyka. Test se skládá z gramatiky, slovní zásoby, náslechu nebo čtení s porozuměním textu v rozsahu probrané látky. Min. úspěšnost v tomto testu pro získání zápočtu je 60 %.

****

Jazyková úroveň B1 a vyšší podle evropského referenčního rámce

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvoj produktivních a receptivních dovedností na úrovni B2 a vyšší s důrazem na přesnost, psaní a prezentační dovednosti, strukturu textu, původnost a užívání zdrojů (eliminace plagiátorství). Reálie anglicky mluvících zemí s ohledem na obor a uplatnění absolventů.

Studijní materiály:

Dellar H., Walkley A. Outcomes. National Geographic Learning, 2017.

Swan M., Practical English Usage. Oxford, 2019.

Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge 2019.

Poznámka:

KOMBI - obor PL (platí do 2021–22 pro nově přijaté studenty, platnost akreditace do 2023–24)

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24053105.html