Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Algoritmizace a datové struktury

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ASD KZ 3 0P+2C+8B česky
Garant předmětu:
Vít Fábera
Přednášející:
Tomáš Brandejský, Vít Fábera, Martin Fiala, Michal Jeřábek, Alena Plašilová, Jan Procházka
Cvičící:
Tomáš Brandejský, Vít Fábera, Martin Fiala, Michal Jeřábek, Alena Plašilová, Jan Procházka
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Studenti budou analyzovat úlohy, navrhnou teoretické řešení dané úlohy a výsledný algoritmus zapíší pomocí vývojových diagramů, procvičí se ve čtení algoritmů zapsaných pomocí vývojového diagramu a využijí základy Booleovy algebry při sestavování podmínek v algoritmech. Studenti budou seznámeni se základy programovacího jazyka Python – proměnná, větvení, cykly, v programech se naučí pracovat s proměnnými základních datových typů (celé číslo, číslo s pohyblivou řádovou čárkou a řetězcem) i datovou strukturou seznam.

Požadavky:

2x písemný „test“ - získání minimálně 50% bodů v součtu za oba testy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvodní hodina

2.+3. Algoritmus, vývojový diagram, proměnná, vstup, výstup, úvod do jazyka Python

4.+5. Podmínky, větvení

6.+7 Cykly s podmínkou na začátku/na konci

8. Generátor náhodných čísel, výjimky

9.+10. Cyklus s pevným počtem opakování

11.+12. Datové struktury – seznamy v Pythonu

13. Opakování k zápočtovému testu

14. Zápočtový test

Cíle studia:

Návrh algoritmů pro řešení vybraných problémů a jejich zápis pomocí vývojových diagramů, procvičování logického myšlení, teoretická příprava pro programování a programování v jazyce Python.

Studijní materiály:

J. Pšenčíková: Algoritmizace: Computer Media

R. Pelánek: Programátorská cvičebnice - Algoritmy v příkladech, Computer Press Brno, 2012

J. Keogh, K. Davidson: Datové struktury bez předchozích znalostí: Computer Press

Pecinovský, Rudolf. Začínáme programovat v jazyku Python. 2. přepracované a rozšířené vydání. Začínáme s. Praha: Grada Publishing, 2022. ISBN 978-80-271-3609-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5274806.html