Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hmotnost a vyvážení letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21HAV Z,ZK 3 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Obsah předmětu bude zaměřen na zÍskání teoretických znalostí v oblasti Hmotnost a vyvážení. Teoretické informace budou doplněny praktickými problémy z reálného provozu tak, aby posluchač získal ucelený obraz o problematice. Zároveň budou všichni studenti seznámeni s principy vytváření manuálních loadsheetů s případným zapracovnáním LMC (last minute changes).

Požadavky:

1. docházka 75%

2. testy na cvičeních

3. semestrální práce- vypracování LoadSheetu

4. odprezentování semestrální práce

5. zápočtový test

6. zkouška (ústní formou)

Osnova přednášek:

1. účel omezení hmotnosti a vyvážení letu, Definice

2. Druhy hmotnosti

3. Omezení hmotnosti

4. CG

5. centroid, střední aerodynamická tětiva

6. Momenty, těžiště a meze těžiště

7. Loadsheet

8. Loadsheet praktické příklady + LMC

9. nakládání a odbavení letadla

10. třídy požární ochrany, nákladový prostor letadla

11. pošta, zboží, konfigurace letadla dle přepravy

12. praktické příklady vyvážení a hmotnosti letadla

13. prezentace semestrální práce studentů

Osnova cvičení:

1. účel omezení hmotnosti a vyvážení letu, Definice

2. Druhy hmotnosti

3. Omezení hmotnosti

4. CG

5. centroid, střední aerodynamická tětiva

6. Momenty, těžiště a meze těžiště

7. Loadsheet

8. Loadsheet praktické příklady + LMC

9. nakládání a odbavení letadla

10. třídy požární ochrany, nákladový prostor letadla

11. pošta, zboží, konfigurace letadla dle přepravy

12. praktické příklady vyvážení a hmotnosti letadla

13. prezentace semestrální práce studentů

Cíle studia:

Cílem předmětu je příprava posluchačů na reálný provoz obchodní letecké dopravy a zároveň ATPL zkoušky. Důraz bude kladen na tvorbu manuálních loadsheetů a trimsheetů.

Studijní materiály:

1. mass and balance- performance ATPL ground training series. CAE Oxford

2. 1000 questions answers and explanations for mass and balance

3. EASA ATPL mass and balance

4.Volner, R. a kolektiv: Flight planning management, CERM, Brno, 2007

5. Chmelík, J.: Hmotnost a vyvážení, Učební texty pro teorii ATPL, CERM, Brno, 2006

***

CAE Oxford ATPL Ground Training Series - 06 Mass and Balance, Performance

PadPilot - EASA ATPL Mass and Balance

Jeppesen - EASA ATPL Training, Mass and Balance

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6702106.html