Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Evaluation and Economics of ITS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20HEI-E KZ 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Úvod předmětu je věnován základům systémového přístupu k rozvoji ITS architektury a základů v oblasti ekonomických atributů spojených s rozvojem ITS. Následně se probírají základní principy tvorby systému a aplikací v technické oblasti s definováním průniků technického řešení do ekonomiky. Předmět je zakončen podrobným rozkladem případových studií.

Požadavky:

Předmět nemá prerekvizity

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají znalosti pro základní orientaci v širších ekonomických aspektech spojených s plánováním, rozvíjením a provozováním aplikací a systémů ITS. Studenti budou umět sestavit investiční náklady na pořízení systémů a aplikací ITS, ale i vyjádřit hodnoty přínosů plánovaných investic včetně identifikace provozních a procesních rizik.

Studijní materiály:

Kniha o ekonomice v ITS - Výstup z projektu č. 2E06034: Celoživotní vzdělávání a profesní příprava v oboru teleinformatiky, telematiky a dopravní telematiky. Autoři: Kopecký František a kolektiv

Stručná monografie základů dopravní telematiky - Výstup z projektu č. 2E06034: Autor Kopecký František a kolektiv.

Managerská ekonomika - Mir. Synek a kol

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6821306.html