Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačové simulace a analýzy silničních nehod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22Y2PS KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Simulace dynamiky jízdy vozidla, multibody systémů a aktivních bezpečnostních systémů vozidel, škola smyku, vliv prostředí na model, vyhodnocování crash testů, jednostopá vozidla, posádka vozidla, chodec, simulace a analýza dopravních nehod.

Požadavky:

Základní ovládání programu PC Crash a Virtual Crash, schopnost modelovat kinematické úlohy v simulačních prostředích.

více viz: k622.fd.cvut.cz/downloads/22Y2PS.pdf

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnout modelovat v určených simulačních prostředích dynamiku jízdy vozidel, včetně vlivu vnějšího prostředí. Řešit, simulovat a analyzovat dopravní nehody.

Studijní materiály:

Šachl J. a kolektiv: Analýza nehod v silničním provozu, ČVUT v Praze, 2010

Kasanický G., Kohút P.: Analýza nehod jednostopých vozidel, EDIS, 2008

Rábek V.: Vybrané postupy analýzy dopravních nehod, EDIS, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25029305.html