Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra matematiky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D01AMEA Advanced Mathematics for Engineers with Applications
 
anglicky Předmět není vypsán
D01MSP Advanced course of Mathematical Statistics and Probability
 
anglicky Předmět není vypsán
D01MSP1_EN Advanced course of Mathematical Statistics and Probability I
 
anglicky Předmět není vypsán
101XANM Algoritmy a základy numerické matematiky
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D01MTNS_EN An introduction to the mathematical theory of the Navier-Stokes
 
anglicky ZK 4 2P Předmět není vypsán
D01AER Aplikace evolučních rovnic ve stavebním inženýrství
 
česky Předmět není vypsán
D01ATA Aplikace funkcionální analýzy
 
česky Předmět není vypsán
101YAGM Aplikovaná geometrie
 
česky ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
101APM Aplikovaná matematika česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
D01AMA Aplikovaná matematika
 
česky Předmět není vypsán
D01AP1 Aplikovaná matematika a numerické metody I
 
česky Předmět není vypsán
D01AM1 Aplikovaná matematika I
 
česky Předmět není vypsán
D01AM2 Aplikovaná matematika II
 
česky Předmět není vypsán
D01APL Aplikovaná matematika a numerické metody
 
česky Předmět není vypsán
D01AMN1 Aplikovaná matematika a numerické metody I
 
česky Předmět není vypsán
D01AMN2 Aplikovaná matematika a numerické metody II
 
česky Předmět není vypsán
D01AP2 Aplikovaná matematika a numerické metody II
 
česky Předmět není vypsán
D01AP3 Aplikovaná matematika a numerické metody III
 
česky Předmět není vypsán
101YAST Aplikovaná statistika česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D01APL_EN Applied Mathematics and Numerical Methods
 
anglicky Předmět není vypsán
D01AP1_EN Applied Mathematics and Numerical Methods I
 
anglicky Předmět není vypsán
D01AP2_EN Applied Mathematics and Numerical Methods II
 
anglicky Předmět není vypsán
D01AMN1_EN Applied mathematics and numerical methods I
 
anglicky Předmět není vypsán
D01AMN2_EN Applied mathematics and numerical methods II
 
anglicky Předmět není vypsán
101BPR Bachelor Project
 
anglicky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
101BAPG Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
101BAPT Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
101BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
101BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
101BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
D01ALM_EN Computer Algebra System Maple
 
anglicky ZK 1P+1S Předmět není vypsán
101CG01 Constructive Geometry anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D01DIG Diferenciální geometrie I
 
česky Předmět není vypsán
D01DIG2 Diferenciální geometrie II
 
česky Předmět není vypsán
D01DDS Diferenciální rovnice a dynamické systémy
 
česky Předmět není vypsán
D01DDS_EN Differential equations and dynamical systems
 
anglicky Předmět není vypsán
101DPP Diploma Project
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
101DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
101DSEM Diplomový seminář
 
česky Z 4 5C Předmět není vypsán
101DISE Diplomový seminář
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
D01DS_EN Dynamical systems
 
anglicky Předmět není vypsán
D01DS Dynamické systémy
 
česky Předmět není vypsán
D01DYS Dynamické systémy
 
česky Předmět není vypsán
D01ER_EN Evolution Equations
 
anglicky Předmět není vypsán
D01AER_EN Evolution equations with applications in civil engineering
 
anglicky Předmět není vypsán
D01EVP Evoluční problémy
 
česky Předmět není vypsán
D01ER Evoluční rovnice
 
česky Předmět není vypsán
D01MKP_EN Finite Elements method
 
anglicky Předmět není vypsán
D01FRA_EN Fractal sets
 
anglicky Předmět není vypsán
D01FGE Fraktální geometrie
 
česky Předmět není vypsán
D01FRA Fraktální množiny
 
česky Předmět není vypsán
D01PFS_EN Function spaces
 
anglicky Předmět není vypsán
D01FAN_EN Functional analysis
 
anglicky Předmět není vypsán
D01FAN Funkcionální analýza
 
česky Předmět není vypsán
D01GS_EN Geostatistics
 
anglicky Předmět není vypsán
D01GS Geostatistika
 
česky Předmět není vypsán
D01VTV_EN Highly Efficient Methods for Scientific Computing
 
anglicky Předmět není vypsán
101XKSM Kapitoly se současné matematiky česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
101KGSC Konstruktivní geometrie česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
101KG01 Konstruktivní geometrie česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101KOGG Konstruktivní geometrie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101XKGR Konstruktivní geometrie - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101XKG1 Konstruktivní geometrie - repetitorium
 
česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět není vypsán
101XKA2 Konstruktivní geometrie - repetitorium A
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
101YKG Konstruktivní geometrie - výběrová
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101KGA1 Konstruktivní geometrie A česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101KGR Konstruktivní geometrie R česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D01KLE Kvalitativní vlastnosti řešení lineárních eliptických rovnic
 
česky Předmět není vypsán
101XKPA Křivky a plochy ve stavebních aplikacích česky Z 1 2P Z 1 2P Předmět je vypsán
D01MLO_EN Local Optimization Methods
 
anglicky ZK 2P Předmět není vypsán
101XFG1 Matem. metody ve fyz. geodézii 1
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
101XFG2 Matem. metody ve fyz. geodézii 2
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D01MAS Matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
D01MST Matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
D01MS1 Matematická statistika I
 
česky Předmět není vypsán
D01MS2 Matematická statistika II
 
česky Předmět není vypsán
D01MSA2 Matematická statistika II- Analýza časových řad
 
česky Předmět není vypsán
D01MSP1 Matematická statistika a pravděpodobnost I- pokročilý kurs
 
česky Předmět není vypsán
101YMST Matematická statistika pro techniky
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
101MMR Matematické metody v řízení
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
101XFG3 Matematické metody ve fyzikální geodézii 3
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D01MMPT Matematické modely proudění nestlačitelných tekutin
 
česky Předmět není vypsán
D01MSR Matematické struktury
 
česky Předmět není vypsán
D01MAT Matematika
 
česky Předmět není vypsán
D01MAV Matematika (vybrané statě)
 
česky Předmět není vypsán
101MA1E Matematika 1 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101MA01 Matematika 1 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101XM1R Matematika 1 - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101XMG1 Matematika 1 - repetitorium G česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101M1A Matematika 1A česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
101MA1G Matematika 1G
 
česky Z,ZK 8 3P+3C Předmět není vypsán
101MM1G Matematika 1G česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101MA2E Matematika 2
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
101MA02 Matematika 2 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101XM2R Matematika 2 - repetitorium
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
101XMG2 Matematika 2 - repetitorium G
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
101MA2G Matematika 2G
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
101MM2G Matematika 2G česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101MA3E Matematika 3 česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
101MA03 Matematika 3 česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
101XM3R Matematika 3 - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101XMG3 Matematika 3 - repetitorium G
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
101M3A Matematika 3A česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
101MA3G Matematika 3G česky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
101MA04 Matematika 4
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101MA4 Matematika 4
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101YMAV Matematika 4 - výběrová
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101M04B Matematika 4B
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
101MM4G Matematika 4G česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
101M2A Matematika A2 česky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
101MAPS Matematika PS česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
101MAR1 Matematika R1 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101MAR2 Matematika R2 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D01MTS1 Mathematic Statistics 1
 
anglicky ZK 4 4P Předmět není vypsán
D01MTS2 Mathematic Statistics 2
 
anglicky Předmět není vypsán
D01MST_EN Mathematical Statistics
 
anglicky Předmět není vypsán
101MTST Mathematical Statistics anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D01MS1_EN Mathematical Statistics I
 
anglicky ZK 2P Předmět není vypsán
D01MS2_EN Mathematical Statistics II
 
anglicky ZK 2P Předmět není vypsán
D01MSA2_EN Mathematical Statistics II - Time Series Analysis
 
anglicky Předmět není vypsán
D01MMPT_EN Mathematical models of flow of incompressible fluids
 
anglicky Předmět není vypsán
101MT01 Mathematics 1 anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101MT02 Mathematics 2
 
anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
101MT03 Mathematics 3 česky Předmět je vypsán
101MAT4 Mathematics 4
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101MT4B Mathematics 4B anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D01MTN1 Mathematics for Applications+Numerical Methods 1
 
anglicky Předmět není vypsán
D01MTN2 Mathematics for Applications+Numerical Methods 2
 
anglicky Předmět není vypsán
101MTD Methods of Time Discretization
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
101MTDE Methods of Time Discretization
 
anglicky ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
D01MKP Metoda konečných prvků
 
česky Předmět není vypsán
101YMCD Metoda časové diskretizace
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D01MLO Metody lokální optimalizace
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
D01MPM Metody počítačového modelování
 
česky Předmět není vypsán
101MVD Metody vyhodnocování dat
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D01MET_EN Metric spaces and topology
 
anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
D01MLP Metrické a lineární prostory
 
česky ZK 4P ZK 4P Předmět není vypsán
D01MET Metrické prostory a topologie
 
česky ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
D01MMPD_EN Modern Methods for solving of Linear Partial Differential Equations of Elliptic Type
 
anglicky Předmět není vypsán
D01MMPD Moderní metody řešení lineárních parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu
 
česky Předmět není vypsán
D01NSM Nestochastické metody kvantifikace nejistoty
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
D01NSM_EN Non-Stochastic Methods for Uncertainty Quantification
 
anglicky ZK 2P Předmět není vypsán
D01NMA_EN Numerical Computing with Matlab
 
anglicky ZK 2P Předmět není vypsán
101NMT Numerical Methods
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D01NLA_EN Numerical linear algebra
 
anglicky Předmět není vypsán
D01NLA Numerická lineární algebra
 
česky Předmět není vypsán
101NMG Numerická matematika
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
101XNMM Numerická matematika a modelování česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D01NME Numerické metody
 
česky Předmět není vypsán
101YNUM Numerické metody
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D01NUM Numerické metody v nelineární pružnosti
 
česky Předmět není vypsán
D01NMA Numerické výpočty v Matlabu
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
101NRDR Numerické řešení diferenciálních rovnic česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D01OBJ_EN Object-Oriented Programming
 
anglicky Předmět není vypsán
D01OBJ Objektové programování
 
česky Předmět není vypsán
D01ODR Obyčejné a parciální diferenciální rovnice
 
česky Předmět není vypsán
D01ODE Obyčejné diferenciální rovnice
 
česky Předmět není vypsán
D01ODE_EN Ordinary differential equations
 
anglicky Předmět není vypsán
D01PLS_EN Positive linear systems
 
anglicky Předmět není vypsán
D01PLS Pozitivní lineární systémy
 
česky Předmět není vypsán
D01GRA Počítačová grafika
 
česky Předmět není vypsán
101YPZO Počítačové zobrazování objektů česky Z 2 2C Předmět je vypsán
101YPOZ Počítačové zobrazování objektů česky Z 2 2C Předmět není vypsán
D01PNM Praktikum numerických metod - MATLAB
 
česky ZK 4P Předmět není vypsán
D01PMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
101PMSG Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101MPSE Probability and Statistics anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
101MPRS Probability and Statistics anglicky ZK 4 2P+2C ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
101DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
101PJS Projekt - statistika česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
101PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
D01PFS Prostory funkcí
 
česky Předmět není vypsán
101XPYT Python pro inženýrské výpočty česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D01KLE_EN Qualitative properties of solutions to linear elliptic equations
 
anglicky Předmět není vypsán
D01RNS Regularita slabých řešení Navierových-Stokesových rovnic
 
česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
D01RNS_EN Regularity of weak soutions to the Navier-Stokes equations
 
anglicky ZK 4 2P Předmět není vypsán
D01RS_EN Robust statistics
 
anglicky Předmět není vypsán
D01RS Robustní statistika
 
česky Předmět není vypsán
101XSM2 Seminář k Matematice 2
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
101XSM3 Seminář k Matematice 3 česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
101XSM4 Seminář k Matematice 4 česky Předmět je vypsán
D01SWZ Softwarové zabezpečení výpočetní techniky
 
česky Předmět není vypsán
101SPS Spolehlivost systémů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101SPSY Spolehlivost systémů česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
101STAG Statistika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D01SNM_EN Stochastic numerical methods in uncertainy quantification
 
anglicky Předmět není vypsán
101STM Stochastické metody v ŽP
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
101STMZ Stochastické metody v ŽP česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D01SNM Stochastické numerické metody modelování nejistot
 
česky Předmět není vypsán
D01ALM Systém počítačové algebry Maple
 
česky ZK 1P+1S Předmět není vypsán
D01PSM1 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
D01PSM1_EN Theory of Reliability and Mathematical Statistics
 
česky Předmět není vypsán
D01VMT_EN Variational Methods in the Theory of Elasticity
 
anglicky Předmět není vypsán
D01VMT Variační metody v teorii pružnosti
 
česky Předmět není vypsán
D01EDR Variační metody řešení lineárních eliptických diferenciálních rovnic řádu 2k
 
česky Předmět není vypsán
D01VTP_EN Vector and Tensor Calculus
 
anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
D01VTP Vektorový a tenzorový počet
 
česky ZK 2P+2C ZK 2P+2C Předmět není vypsán
D01VTV Vysoce výkonné metody pro vědecko-technické výpočty
 
česky Předmět není vypsán
101XZDG Základy deskriptivní geometrie česky Z 0 1P+1C Předmět je vypsán
101XZAA Základy informatiky
 
česky Předmět není vypsán
101YFAV Úvod do funkcionální analýzy a variačních metod
 
česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
D01MTNS Úvod do matematické teorie Navierových-Stokesových rovnic
 
česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11101.html