Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vektorový a tenzorový počet

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01VTP ZK 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Transformace bází a transformace souřadnic vektorů, křivočaré souřadnice. Tenzorová algebra a analýza v kartézských a křivočarých souřadnicích. Tenzorová funkce a tenzorová pole, diferenciální operátory. Tenzory v geodézii, Marussiho tenzor.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Míka, S.: Matematická analýza III : tenzorová analýza , Plzeň : Západočeská univerzita, 1993.

[2] Heinbockel, J. H.: Introduction to Tensosoučr Calculus and Continuum Mechanics, Trafford Publishing, 2001.

[3] Hay, G.E.: Vector and Tensor Analysis. Dover Publications, 2012, ISBN 978-0486601090.

Doporučená literatura:

[4] Pachová, Frey: Vektorová a tenzorová analýza, SNTL 1964

[5] Young, E.C.: Vector and Tensor Analysis. CRC Press, 1992, ISBN 978-0824787899

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1930406.html