Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematická statistika pro techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101YMST Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Inferenční statistika. Teorie pravděpodobnosti. Náhodné veličiny a jejich charakteristiky. Základní metody matematické statistiky. Lineární regrese.

Požadavky:

Znalost základních funkcí, derivací a integrálů.

Osnova přednášek:

1. Rozdíl mezi popisnou a inferenční statistikou.

2. Pravděpodobnost. Podmíněná pravděpodobnost. Nezávislost jevů.

3. Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, střžední hodnota, rozptyl, příklady diskrétních rozdělení.

4. Spojitá rozdělení. Hustota. Distribuční funkce. Kvantily.

5. Normální rozdělení.

6. Odhad parametrů. Vlastnosti parametrů. Intervaly spolehlivosti.

7. Lineární regrese. Odhad parametrů. Predikce.

Osnova cvičení:

1. Popisné statistiky v Excelu.

2. Normální rozdělení v Excelu.

3. Dvouvýběrová analýza.

4. Odhadování parametrů. Intervaly spolehlivosti.

5. Metody Monte Carlo.

Cíle studia:

Seznámení s nejzákladnějšímu pojmy matematické statistiky.

Studijní materiály:

Jarušková D., Hála M.: Matematická statistika, skripta ČVUT.

Též na webovské stránce D. Jaruškové.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2776106.html