Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konstruktivní geometrie - repetitorium

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101XKG1 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Promítací metody, Mongeovo promítání, axonometrie, perspektiva. Základní metody osvětlení. Šroubovice a její aplikace, šroubové plochy. Kvadriky a jejich rovnice. Křivky, výpočet křivostí.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student zná metody deskriptivní geometrie a jejich aplikace v oborech stavebního inženýrství. Umí základní syntetické a analytické popisy geometrických objektů.

Studijní materiály:

Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24523805.html