Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Metoda konečných prvků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01MKP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Hilbertovy prostory

Bilinearní formy a funkcionály

Kvadraticky funkcionál, symetrie, positivní definitnost, věta o minimu a souvislost s rovnicí

Rieszova věta a Laxova-Milgramova věta

Metoda konečných prvků, konvergence (obecně i pro nesymetrický operátor)- Rieszova a Galerkinova metoda

Může konvergovat jakkoliv pomalu

Za lepší regularity konverguje lépe

Metoda nejmenších čtverců

Variační zločiny

Volba bázových funkcí: h-verze, p-verze, hp-verze, hierarchické báze, kaskáda

Konstrukce lineárního systému

Metody řešení vzniklých soustav

- přímé postupy

- iterativní postupy

- možnosti předpodmínění

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

MSI

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6260106.html