Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Křivky a plochy ve stavebních aplikacích

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101XKPA Z 1 2P česky
Garant předmětu:
Iva Křivková
Přednášející:
Iva Křivková
Cvičící:
Iva Křivková
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Volitelný předmět navazující na povinné předměty KG01 a KGA1

Požadavky:

Prezentace zpracovaného problému s geometrickou tematikou a jeho modelu

Osnova přednášek:

1. Přímkové plochy rozvinutelné a zborcené

2. Translační plochy

3. Klínové plochy

4. Přechodové plochy

5. Modelování translačních a klínových ploch (SW Maple a Rhinoceros)

6. Úlohy na topografické ploše

7. Metrický popis ploch - Gaussova a střední křivost

8. Geodetiky na plochách

9. Křivky a plochy v počítačové grafice

10. Projektivní geometrie lineárních útvarů

11. Projektivní geometrie kuželoseček

12. Prezentace studentských prací

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti získané v povinném předmětu KG01 a KGA1 a nabídnout netradiční metody řešení problémů ve spojení s se stavební praxí. Rovněž má podpořit studenty v hledání geometrických zákonitostí na již realizovaných nebo navrhovaných stavbách.

Studijní materiály:

Černý, J., Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2021

Černý, J.: Konstruktivní geometrie – Křivky a plochy se softwarem Mathematica, doplňkové skriptum ČVUT, 1999

Kadeřávek, F., Klíma, J., Kounovský, J.: Deskriptivní geometrie I, II, JČMF, 1932.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1101106.html