Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář k Matematice 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101XSM2 Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Seminář ukazuje, jak lze systém počítačové algebry využít k hlubšímu pochopení probírané látky a k analytickému (případně numerickému) řešení úloh, s nimiž se studující setkávají.

Požadavky:

101MA01 nebo 101MM1G

Osnova přednášek:

1. K čemu jsou určeny systémy počítačové algebry. Obecně o software Maple.

2. Maple - základní způsoby interakce s uživatelem (worksheet, document).

3. Maple - základní pojmy (proměnná, výraz, funkce, cyklus, větvení). Výukové nástroje pro pomoc studentům.

4. Neurčitý integrál krok za krokem pomocí sw Maple.

5. Určitý integrál krok za krokem pomocí sw Maple.

6. Úlohy s určitým integrálem řešené sw Maple.

7. Grafy funkcí jedné proměnné, jejich úpravy a popisy v sw Maple.

8. Derivování v systému Maple.

9. Grafy funkcí více proměnných a jejich úpravy. Vrstevnice.

10. Tečná rovina plochy, normála k ploše, zobrazování.

11. Vyšetřování extrémů pomocí sw Maple.

12. Vázané extrémy, jejich zobrazení.

13. Některé další užitečné nástroje sw Maple. Rezerva.

Osnova cvičení:

Na semináři se prolínají teoretické partie s praktickými, procvičování sleduje probíranou látku.

Cíle studia:

Smyslem semináře je přiblížit studujícím témata probíraná v předmětu 101MA02 prostřednictvím sw Maple. Získané znalosti a zkušenosti s používáním tohoto software pak mohou využít jak v dalších předmětech, např. 101MA03, tak v bakalářských a diplomových pracích.

Studijní materiály:

[1] Webová stránka dr. A. Němečka http://math.feld.cvut.cz/nemecek/matvmap.html s odkazy na studijní materiály.

[2] J. Hřebíček: Systémy počítačové algebry. Soubor PDF na http://www.fi.muni.cz/~hrebicek/maple/cas/

[3] Systém nápovědy, jenž je součástí sw Maple.

Viz též https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/volitelne/ls#XSM2

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/volitelne/ls#XSM2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1825306.html