Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pravděpodobnost a matematická statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101PMSG Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jana Nosková
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Základní pojmy a terminologie, náhodná veličina, popisné a inferenciální statistiky. Diskrétní a spojitá náhodná proměnná, normální rozdělení, logaritmicko-normální rozdělení. Klasické i neparametrické metody odhadu a testování hypotéz.. Jednoduchá i vícerozměrná lineární regrese.

Požadavky:

Studenti musí ovládat jednoduchou i vícenásobnou integraci.

Osnova přednášek:

1. Pojem pravděpodobnosti a podmíněné pravděpodobnosti.

2. Úplná pravděpodobnost a Bayesova věta.

3 Diskrétně rozdělená náhodná veličina. Střední hodnota, směrodatná odchylka, kvantily.

4. Binomické, Poissonovo a hypergeometrické rozdělení.

5. Spojitě rozdělené náhodné veličiny. Distribuční funkce.

6. Rovnoměrné a exponenciální rozdělení.

7. Normální rozdělení. Logaritmicko-normální rozdělení.

8. Dvourozměrné rozdělení. Korelační koeficient.

9. Rozdělení lineární kombinace normálně rozdělených náhodných veličin.

10. Testování hypotéz.

11. Neparametrické testy.

12. Jednoduchá lineární regrese.

13. Vícerozměrná regrese.

Osnova cvičení:

Cvičení navazují na přednášky.

Cíle studia:

Seznámit se se základy matematické statistiky.

Studijní materiály:

!Jarušková Daniela: Pravděpodobnost a matematická statistika , skripta ČVUT 2015, ISBN 80-01-02253-6

!Anděl Jiří: Základy matematické statistiky, MATFYZPRESS 2011,ISBN 978-80-7378-162-0

?Wasserman Larry: All of Statistics, Springer 2004,ISBN 978-0-387-40272-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2353206.html