Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematika A2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101M2A Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 101M2A lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 101M1A
Podmínkou zápisu na předmět 101M2A je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 101M1A
Úspěšná klasifikace předmětu 101M2A je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 101M3A
Zápis předmětu 101M2A musí předcházet zapisu předmětu 101M3A v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Petr Kučera
Přednášející:
Jozef Bobok
Cvičící:
Jozef Bobok, Yuliya Namlyeyeva, Iva Slámová
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Integrální počet: Základní metody výpočtu neurčitého integrálu: Metoda per partes, substituce. Integrování racionální funkce. Vybrané speciální substituce. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce. Výpočet nevlastního integrálu pomocí definice. Aplikace: Obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka grafu funkce, statické momenty a těžiště rovinného obrazce. Funkce více proměnných: Určování definičního oboru funkce a pro funkci dvou proměnných také vrstevnic a grafu. Výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů). Derivace v orientovaném směru. Totální diferenciál. Implicitní funkce daná rovnicí ?(x,y)=0 (? je funkce dvou proměnných). Derivace implicitně dané funkce. Sestavení rovnice tečny a normály rovinné křivky a tečné roviny a normály (prostorové) plochy. Extrémy funkce v R2: lokální, lokální vzhledem k množině, globální na množině. Diferenciální rovnice: Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy) se separovanými proměnnými, lineárních 1. řádu (variace konstanty), exaktních.

Požadavky:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/M2A/

Osnova přednášek:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/M2A/

Osnova cvičení:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/M2A/

Cíle studia:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/M2A/

Studijní materiály:

!Bubeník, F.: Matematika 2, skriptum ČVUT, 2006

!Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů, skriptum ČVUT, 2006

?Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody

?Budinský́, B., Charvát, J.: Matematika I ‐ část 2. Skriptum ČVUT

?Budinský́, B., Charvát, J.: Matematika II. Skriptum ČVUT

?Charvát, J., Hála, M., Šibrava, Z.: Příklady k Matematice I. Skriptum ČVUT

?Charvát, J., Hála, M., Kelar, V., Šibrava, Z.: Příklady k Matematice II. Skriptum ČVUT

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/M2A/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet150005.html