Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konstruktivní geometrie A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101KGA1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Hana Lakomá, Iva Malechová
Přednášející:
Hana Lakomá, Iva Malechová
Cvičící:
Hana Lakomá, Iva Malechová
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Promítání a promítací metody. Axonometrie. Kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, zobrazení těles, kužel, válec, jehlan, hranol, koule. Jednoduché úlohy v axonometrii. Osvětlení těles a skupin těles v axonometrii. Perspektiva. Fotogrammetrie. Křivky, parametrický popis. Šroubové plochy. Kvadriky. Hyperbolický paraboloid. Konoidy a cylindroidy. Další plochy ve stavitelství.

Požadavky:

uvedeno na https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGA1 a moodle

Osnova přednášek:

uvedeno na https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGA1 a moodle

Osnova cvičení:

uvedeno na https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGA1 a moodle

Cíle studia:

Cílem je rozvíjet prostorovou představivost studentů prostřednictvím základních promítacích metod s důrazem na axonometrii, Mongeovo promítání a lineární perspektivu.

Student umí zobrazit i osvětlit vybraná tělesa i základní plochy.

Umí využít program Rhinoceros k modelování křivek a ploch stavební praxe.

Umí klasifikovat kvadratické plochy.

Studijní materiály:

Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2021, ISBN 978-80-01-06049-0

Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-04920-4

Drábek,K.-Harant,F.-Setzer,O.: Deskriptivní geometrie I,Praha SNTL 1978, ISBN 04-011-78

Linkeová, I.: Constructive Geometry, textbook of FME CTU, 2019, ISBN 978-80-01-05879-4

Pottmann, H., Asperl, A., Hofer, M., Kilian, A.: Architectural Geometry, Bentley Institute Press, 2007

Rhinoceros® Učebnice 1.stupeň, Dimensio s.r.o., 2009

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGA1
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1098606.html