Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101STAG Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jana Nosková
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Pokročilé metody matematické statistiky. Sekvenční testy, bayesovské a robustni metody.

Software R-projekt.

Požadavky:

Základní kurz z pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Osnova přednášek:

1.Klasické testování hypotéz.

2.Sekvenční testy, chyba prvního a druhého druhu.

3.Waldův test pro alternativní rozdělení.

4.Waldův test pro normální rozdělení.

5.Bayesovské metody.

6.Konjugovaný systém hustot.

7.Ztrátová funkce.

8.Bayesovské odhady.

9.Bayesovské testy.

10.Metoda maximální věrohodnosti.

11. Robustní odhady.

12.Lineární regrese a odhad MNČ.

13.Robustní odhady v lineární regresi.

Osnova cvičení:

Cvičení navazují na přednášky.

Cíle studia:

Senámení s pokročilými statistickými metodami a se softwarem R-projek.

Studijní materiály:

!Wald Abraham: Sequential Analysis, Courier Corporation 2013,ISBN 978-0-486-61579-0

!Wasserman Larry: All of Statistics, Springer 2004,ISBN 978-0-387-40272-7

!Jurečková Jana and Picek Jan :Robust Statistical Methods with R,Chapman and Hall/CRC 2006,ISBN 978-1-58488-454-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5637006.html