Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy deskriptivní geometrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101XZDG Z 0 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petra Vacková
Přednášející:
Petra Vacková
Cvičící:
Petra Vacková
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Výchozím bodem je prostorové řešení úlohy nezávisle na zobrazovací metodě. Prvotní vizualizace se provádí ve volném rovnoběžném promítání, které je užíváno při skicování. Těžištěm kurzu je Mongeovo promítání a jeho souvislost s počítačovým 3D modelováním. Kurz je ukončen ukázkami řešení klasických úloh deskriptivní geometrie metodami analytickými.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičení.

Osnova přednášek:

uvedeno na https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/volitelne/zs a moodle

Osnova cvičení:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/volitelne/zs#XZDG a moodle

Cíle studia:

Cílem předmětu je doplnění a upevnění základů stereometrie, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí nejen předmětu Konstruktivní geometrie, ale i geometrických aplikací v odborných předmětech.

Studijní materiály:

Pomykalová Eva: Matematika – Stereometrie (učebnice pro gymnázia)

Pomykalová Eva: Deskriptivní geometrie pro střední školy

Maňásková Eva: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/volitelne/zs#XZDG
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2775406.html