Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematika 2G

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MM2G Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 101MM2G lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 101MM1G
Úspěšná klasifikace předmětu 101MM2G je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 101MA3G
Garant předmětu:
Jan Chleboun
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Základní kurz zaměřený na integrální počet funkcí jedné proměnné, diferenciální počet funkcí více proměnných a úvod do obyčejných diferenciálních rovnic.

Požadavky:

101MA1G nebo 101MM1G.

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2G/

Osnova přednášek:

Viz obsah předmětu.

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2G/

Osnova cvičení:

Cvičení sleduje témata přednášky.

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2G/

Cíle studia:

Studující ovládá základní postupy výpočtu určitého integrálu funkce jedné proměnné a základní úkony diferenciálního počtu funkcí dvou proměnných. Umí řešit jednoduché obyčejní diferenciální rovnice.

Studijní materiály:

!Kočandrlová M., Černý J.: Geo-Matematika I, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2. vydání, 2020, ISBN 978-80-01-06671-3

!Charvát, J.; Kelar, V.; Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2012, ISBN 978-80-01-04989-1

!Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky I, II Prometheus, Praha, 2007, ISBN 80-7196-179-5

?Bubeník, F.: Problems to Mathematics for Engineers, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2014, ISBN 978-80-01-05621-9

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2G/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5629606.html