Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MA1E Z,ZK 6 2P+3C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 101MA1E je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 101MA2E
Garant předmětu:
Aleš Nekvinda
Přednášející:
Aleš Nekvinda
Cvičící:
Milan Bořík, František Bubeník, Petr Mayer, Yuliya Namlyeyeva, Aleš Nekvinda, Martin Soukenka
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Analytická geometrie v rovině a prostoru. Vektorové prostory. Matice, inverzní matice. Soustavy lineárních algebraických rovnic. Determinant matice druhého a třetího řádu, Cramerovo pravidlo. Vlastní čísla a vlastní vektory matice. Posloupnost reálných čísel. Funkce jedné reálné proměnné, spojitost, limita, derivace, diferenciály, lokální a globální extrémy, monotonie, inflexní body. Taylorův polynom a jeho použití. Newtonova metoda.

Požadavky:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1SI/

Osnova přednášek:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1SI/

Osnova cvičení:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1SI/

Cíle studia:

Student je schopen řešit základní úlohy z lineární algebry, analytické geometrie v rovině a v prostoru a diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné.

Studijní materiály:

!Bubeník, F., Zindulka, O.: Matematika 1, skriptum ČVUT, 2005, ISBN 80-01-03309-0

!Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 1. Sbírka příkladů, skriptum ČVUT, 2005, ISBN 978-80-01-04715-6

?Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

?Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4

?Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

?Budinský, B., Charvát J.: Matematika I. SNTL, Praha 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7599306.html