Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematické metody ve fyzikální geodézii 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101XFG3 Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět Matematické metody ve fyzikální geodézii 3 navazuje na předměty Matematické metody ve fyzikální geodézii 1 a 2. Předmět připravuje studenty na řešení aplikovaných úloh v předmětu Teoretická geodézie příp. Fyzikální geodézie. Seznamuje s numerickým řešením zadaných úloh a zavádí pro studenty oboru Geodézie a kartografie jiné metody, např. metodu konečných prvků.

Požadavky:

Bude z Bílé knihy vyřazen.

Osnova přednášek:

1. Poruchový potenciál. Parciální diferenciální rovnice pro poruchový potenciál. Základní rovnice geodetické gravimetrie.

2. Stokesovo řešení tvaru geoidu.

3. Tíhové redukce. Tíhové anomálie. Kvazigeoid.

4. Odlehlosti od geoidu. Odlehlosti od normálního elipsoidu.

5. Řešení 1. vnější okrajové úlohy pro potenciál na ploše normálního elipsoidu.

6. Řešení 2. vnější okrajové úlohy pro potenciál na ploše normálního elipsoidu.

7. Řešení 3. vnější okrajové úlohy pro potenciál na ploše normálního elipsoidu.

8. Slabé řešení.

9. Základy metody konečných prvků.

10. Bázové funkce.

11. Formulace diskretizované úlohy.

12. Aplikace metody konečných prvků na výpočet potenciálu.

13. Použití metody konečných prvků pro nalezení potenciálu na elipsoidu a porovnání výsledků obou metod.

Osnova cvičení:

Bude z Bílé knihy vyřazen.

Cíle studia:

Bude z Bílé knihy vyřazen.

Studijní materiály:

?Heiskanen, W.A., Moritz, H.: Physical geodesy, W. H. Freeman, San Francisco, 1967, 364 s.

!Kočandrlová, M.: Geo-matematika II, skripta FSv ČVUT v Praze, 2008, 179 s.

?Meissl, P.: The use of finite elements in physical geodesy, Department of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State University, USA, report No 313, 201 s.

Poznámka:
Další informace:
Bude z Bílé knihy vyřazen.
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3019206.html