Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematika 1G

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MM1G Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 101MM1G je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 101MM2G
Garant předmětu:
Jan Chleboun, Ivana Pultarová
Přednášející:
Jan Chleboun
Cvičící:
Milan Bořík, Jan Chleboun
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Kurz diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné, lineární algebry a analytické geometrie.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních. Získání dostatečného počtu bodů z průběžných testů. Složení zkoušky.

Osnova přednášek:

1. Vlastnosti množin čísel, rozšíření množiny reálných čísel. Posloupnost a její limita.

2. Limita funkce. Asymptoty grafu funkce. Funkce spojitá.

3. Derivace funkce.

4. Význam derivace.

5. Absolutní extrém funkce.

6. Aproximace funkce diferenciálem a Taylorovým polynomem.

7. Analytická geometrie v prostoru. Vektory.

8. Vektorový prostor.

9. Maticový počet.

10. Vnější součin vektorů a determinant.

11. Inverzní matice, vektorový součin vektorů.

12. Soustavy lineárních nehomogenních rovnic. Soustavy lineárních homogenních rovnic.

13. Metoda nejmenších čtverců.

Osnova cvičení:

Obsah cvičení v těsné návaznosti nsleduje obsah přednášek.

Cíle studia:

Zvýšit kompetenci studentů v diferenciálním počtu funkcí jedné proměnné a v základech lineární algebry a analytické geometrie.

Studijní materiály:

Bubeník, F., Zindulka, O.: Matematika 1. Skriptum ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04619-7.

Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 1. Příklady. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-04715-6.

Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

Kočandrlová, M., Černý, J.: Geo-Matematika I, Skriptum ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01-03936-6.

Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.

Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1G/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5629206.html