Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Robust statistics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01RS_EN ZK 1P+1S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Robustní statistika je soubor statistických metod, které nejsou citlivé k malým odchylkám od ideálních předpokladů, za kterých byly tyto metody odvozeny. Robustní statistika se sice již stala součástí hlavního proudu, je implementována i ve většině statistických softwarů, přesto je určitou nadstavbou nad klasickými metodami.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ricardo A. Maronna, R. Douglas Martin, Victor J. Yohai, Matías Salibián-Barrera, Robust Statistics: Theory and Methods (with R), 2nd Edition

ISBN: 978-1-119-21466-3 October 2018 464 Pages

Rousseeuw,P.J., Leroy,A. (1987) Robust Regression and Outlier Detection.

Wiley, New York

Huber,P.J. (1981) Robust Statistics.Wiley,New York

Hampel,F.R.,Ronchetti, E.M.,Rousseeuw, P.J.,Stahel,W.A. (1986) Robust

Statistics: The Approach Based on Influence Functions. Wiley,New York

Dodge,Y., Jureckova,J. (2000) Adaptive Regression. Springer, New York

Poznámka:

MSI

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6272106.html