Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačové zobrazování objektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101YPZO Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Hana Lakomá
Přednášející:
Hana Lakomá
Cvičící:
Hana Lakomá
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Modelování zadaných objektů i vlastních návrhů ve 3D a vizualizace získaných modelů. Používanými nástroji jsou plošný 3D NURBS modelář Rhinoceros a modul pro parametrické modelování Grasshopper.

Požadavky:

Povinná aktivní účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Odevzdání projektu v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz Moodle).

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Rhinoceros: Principy modelování a typy souborů; Grafické prostředí programu a jeho nastavení uživatelem.

2. Organizace práce, hladiny, import, export.

3. Rhinoceros: Tvorba křivek a jejich editace.

4. Rhinoceros: Tvorba ploch.

5. Rhinoceros: Editace a deformace ploch. 3d tisk: Formát STL, chyby modelů.

6. Rhinoceros: Nástroje pro transformaci křivek a ploch.

7. Rhinoceros: Tvorba objektů a booleanovské operace s objekty. Nastavení scény; Vzhled povrchů, editace materiálu, kvalita vykreslování.

8. Samostatná práce - křivky.

9. Samostatná práce - plochy.

10. Grasshopper: Parametrické modelování -úvod.

11. Grasshopper: Parametrické modelování - křivky.

12. Grasshopper: Parametrické modelování - plochy.

13. Přehled alternativních plošných modelářů a matematických programů. Základní informace. Srovnávací kritéria. Vhodnost volby.

Cíle studia:

Cílem je zvýšit kompetence studentů v technikách zobrazování 3D prostoru.

Studijní materiály:

Rhinoceros® modeling tools for designers, Training Manual, Level 1, 2020

Rhinoceros® modeling tools for designers, Training Manual, Level 2, 2020

Slanina, J.: Manuál pro 3D modelování v SW Rhinoceros, Brno, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4171606.html