Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aplikovaná matematika a numerické metody II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01AMN2 ZK česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět navazuje na Aplikovaná matematika a numerické metody I, cílem je zvládnout metody řešení parciálních diferenciálních rovnic. Řešeny budou jak úlohy eliptické, tak parabolické. Menší pozornost pak bude věnována hyperbolickým problémům. Rovněž budou řešeny otázky efektivního předpodmínění vznikajících soustav lineárních soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

A. Ralston: Základy numerické matematiky, Academia, Praha 1973

W. Cheney, D. Kincaid: Numerical Mathematics and Computing, Thomson Learning, 2004

G. H. Golub, C. F. Van Loan: Matrix Computation, Johns Hopkins University Press, 2013

G. I. Marčuk: Metody numerické matematiky, Academia, 1987

Doporučená literatura:

A. Hohmann, P. Deufelhard : Numerical Analysis in Modern Scientific Computing, Springer, 2003

Poznámka:

MSI

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6262406.html