Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matem. metody ve fyz. geodézii 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101XFG2 Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět Matematické metody ve fyzikální geodézii 2 navazuje na znalosti plošného integrálu a integrálních vět z předmětu Matematika 3G jako např. gradient, Laplaceův operátor, Fourierovy řady atd. Předmět připravuje studenty na řešení aplikovaných úloh v předmětu Teoretická geodézie příp. Fyzikální geodézie. Seznamuje s numerickým řešením zadaných úloh a zavádí pro studenty oboru Geodézie a kartografie jiné metody.

Požadavky:

Bude z Bílé knihy vyřazen.

Osnova přednášek:

1. Gravitační a tíhový potenciál.

2. Poruchový potenciál.

3. Parciální diferenciální rovnice pro poruchový potenciál.

4. Základní rovnice geodetické gravimetrie.

5. Stokesovo řešení tvaru geoidu.

6. Tíhové redukce.

7. Tíhové anomálie.

8. Kvazigeoid.

9. Odlehlosti od geoidu.

10. Odlehlosti od normálního elipsoidu.

11. Řešení 1. vnější okrajové úlohy pro potenciál na ploše normálního elipsoidu.

12. Řešení 2. vnější okrajové úlohy pro potenciál na ploše normálního elipsoidu.

13. Řešení 3. vnější okrajové úlohy pro potenciál na ploše normálního elipsoidu.

Osnova cvičení:

Bude z Bílé knihy vyřazen.

Cíle studia:

Bude z Bílé knihy vyřazen.

Studijní materiály:

?Heiskanen, W.A., Moritz, H.: Physical geodesy, W. H. Freeman, San Francisco, 1967, 364 s.

!Kočandrlová, M.: Geo-matematika II, skripta FSv ČVUT v Praze, 2008, 179 s.

?Zeman, A.: Fyzikální geodézie 10, skripta FSv ČVUT v Praze, 1998, 188 s.

Poznámka:
Další informace:
Bude z Bílé knihy vyřazen.
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2390206.html