Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Metody vyhodnocování dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MVD Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Po kratším uvedení do problematiky se předmět věnuje základním i pokročilejším metodám testování hypotéz a odhadování parametrů stochastických modelů. Pozornost je věnována i vhodnému softwarovému nástroji, tj. R-projektu.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

1. Popisná statistika, míry polohy a rozptýlení, empirická distribuční funkce.

2. Náhodný výběr prostý a uspořádaný.

3. Normálně rozdělená náhodná veličina.

4. Korelace, Pearsonův a Spearmanův výběrový korelační koeficient.

5. Princip testování statistických hypotéz.

6. Jednovýběrové testy (t-test, F-test, znaménkový test, Wilcoxonův test).

7. Dvouvýběrové testy (dvouvýběrový t-test a Wilcoxonův test, Kolmogorovův-Smirnovův test).

8. Lineární regrese a metoda nejmenších čtverců.

9. Robustní odhad polohy a rozptýlení.

10. Robustní odhady v lineární regresi 1 (Huberův a Tukeyův odhad).

11. Robustní odhady v lineární regresi 2 (LMS a LTS odhad).

12. Klasická statistika v R-projektu.

13. Robustní statistika v R-projektu.

Osnova cvičení:

Cvičení sleduje přednášenou látku.

Cíle studia:

Seznámit studující se vhodnými nástroji pro testování hypotéz a odhadování parametrů stochastických modelů.

Studijní materiály:

!Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN: 978-80-01-04829-0.

!Anděl J.: Statistické metody, Matfyzpress, MFF UK, Praha, 5. vydání, 2019, ISBN 978-80-7378-381-5

?Zvára K., Štěpán J.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, MFF UK, Praha, 6. vydání, 2019, ISBN 978-80-7378-388-4.

?Wasserman L.: All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. Springer Texts in Statistics, Corr. 2nd printing, Springer, New York, 2010, ISBN 9781441923226

:Navara M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. FEL ČVUT, Praha, 2020, https://cmp.felk.cvut.cz/~navara/stat/PMS_ebook.pdf

Poznámka:
Další informace:
Ve výstavbě.
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6872106.html