Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Obyčejné diferenciální rovnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01ODE ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na diferenciální rovnice a techniky jejich řešení. Mnoho jevů v inženýrských vědách lze popsat pomocí diferenciálních rovnic. Proto vědci a inženýři musí znát, jak modelovat praktické úlohy v jazyce difereciálních rovnic a jak tyto rovnice řešit. Obsahem předmětu bude: základní typy diferenciálních rovnic prvního řádu, jejich vlastnosti i způsoby jejich řešení (separace proměnných, homogenní, lineární rovnice, Bernoulliova a Riccatiova rovnice, exaktní rovnice), diferenciální rovnice n-tého řádu, závislost řešení na parametrech a na počátečních podmínkách, úlohy s okrajovými podmínkami, soustavy obyčejných diferenciálních rovnic.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

MSI

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6260306.html