Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matematická statistika II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01MS2 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Vícerozměrné normální rozdělení. Analýza hlavních komponent. Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Nelineární regrese. Bayesova věta. Bayesovy odhady parametrů rozdělení. Bayesovy odhady v lineární regresi. Časové řady v časové a frekvenční doméně. Kalman-Bucyho filtr.

Požadavky:

Absolvování základního statistického kursu buď během magisterského studia nebo předmětu Matematická statistika 1.

Osnova přednášek:

1.Vícerozměrné normální rozdělení.

2. Analýza hlavních komponent.

3. Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými.

4. Nelineární regrese.

5. Bayesova věta. Bayesovy odhady parametrů rozdělení. Bayesovy odhady v lineární regresi.

6. Časové řady v časové a frekvenční doméně. Kalman-Bucyho filtr.

Osnova cvičení:

Není cvičení.

Cíle studia:

Získat hlubší znalosti z oblasti matematické statistiky.

Studijní materiály:

D. Jarušková: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT, 2012.

D. Jarušková, M. Hála: Pravděpodobnost a matematická statistika = příklady, skripta ČVUT, 2012.

Kendall’s advanced theory of statistics – Bayesian Inference, Anthony O’Hagan and Jonathan Forster

Materiály na webovské stránce D. Jaruškové.

Poznámka:

FMI, KD, VH, IB

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24433605.html