Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mathematic Statistics 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01MTS2 ZK 4 4P anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Vícerozměrné normální rozdělení. Metoda hlavních komponent. Lineární regrese. Nelineární regrese. Bayesova věta. Bayesovské odhady. Časové řady. Kalman-Bucy filter.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Závislost a nezávislost náhodných veličin.

2. Kontingenční tabulky.

3. Lineární model.

4. Analýza rozptylu.

5. Korelační analýza.

6. Analýza hlavních komponent.

7. Logistická regrese.

8. Časové řady.

9. Fourierova analýza časových řad.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pokročilejší metody matematické statistiky

Studijní materiály:

Jay L. Devore: Probability and Statistics for Engineering and the Sciences

Duxbury

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24426905.html