Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra měření

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE3M38POS Advanced sensors anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38AML Aerodynamics and Mechanics of Flight anglicky Z,ZK 6 2P+4L Předmět není vypsán
B9M38AML Aerodynamika a mechanika letu česky Z,ZK 6 2P+4L Předmět je vypsán
AE3M38PRS Airborne Monitoring and Control Systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38PSL Aircraft Avionics
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38PSL1 Aircraft Avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38PSL Aircraft Avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE0B38LPT Aircraft Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38POL Aircraft Propulsion anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
AE0M38KPL Aircraft Structure and Propulsion
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
AE3M38PSL Aircraft and Spacecraft Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE8M38ASP Analog.Sig.Proc.&Digitalization
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí česky KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B4M38AVS Aplikace vestavných systémů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
BE4M38AVS Application of Embedded Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
XP38ATM Automatizované systémy pro řízení procesů, měření, sběr a zpracování dat
 
česky Předmět není vypsán
B3M38ASE Automobilové senzory a sítě česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38ASE Automotive sensors and networks anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE8B38BAP Bachelor Project
 
Z 9 0P+7C Předmět není vypsán
AE0B38BAP Bachelor Project
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
AE3B38BAP Bachelor Project
 
anglicky Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
A8B38BAP Bakalářská práce
 
Z 9 0P+7C Předmět není vypsán
AD0B38BAP Bakalářská práce
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
A0B38BAP Bakalářská práce
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
A3M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3
 
česky Z 0 2P+2C Předmět není vypsán
B9M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3
 
česky Z 0 2P+2C Předmět není vypsán
B3M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3
 
česky Z 0 2P+2C Předmět není vypsán
A5M38BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3
 
česky Z 2+2j Předmět není vypsán
BE3B38OTE Circuit Technology anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
BE3B38OTE1 Circuit Technology anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE3B38KDS1 Communication and Distributed Systems
 
anglicky Z,ZK 6 4P+2L Předmět není vypsán
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE4M38KRP Computer Interfaces
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE4B38PSIA Computer Networks anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
BE4B38PSI Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BEAM38KLS Construction of Medical Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38SPD1 Data acquisition and transfer anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE3M38DIT Diagnostics and Testing
 
anglicky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
BE3M38DIT1 Diagnostics and Testing anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38DIT Diagnostics and Testing
 
anglicky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
A3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
B3M38DIT1 Diagnostika a testování česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38DIT Diagnostika a testování česky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
AD3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 21P+6L Předmět není vypsán
AE0M38DIP Diploma Thesis
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
AE3M38DIP Diploma Thesis
 
anglicky Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
A5M38DIP Diplomová práce
 
česky Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
AD0M38DIP Diplomová práce
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
A0M38DIP Diplomová práce
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
A5M99DIP Diplomová práce
 
česky Z 26 0P+20C Předmět není vypsán
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
XP38EMC EMC distribuovaných systémů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation anglicky KZ 5 2P+2L Předmět je vypsán
BE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation
 
anglicky KZ 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE8B38EME Electronic Measurements
 
anglicky KZ 4 2P+1L Předmět není vypsán
B2B38EMBA Elektrická měření česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
BD5B38EMA Elektrická měření česky KZ 5 14P+6L Předmět je vypsán
B2B38EMB Elektrická měření česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
B1B38EMA Elektrická měření česky KZ 5 2P+2L Předmět je vypsán
AD1B38EMA Elektrická měření
 
česky KZ 5 14P+6L Předmět není vypsán
AD2B38EMB Elektrická měření
 
česky Z,ZK 5 14P+6L Předmět není vypsán
A2B38EMB Elektrická měření
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita
 
česky KZ 4 1P+1L Předmět není vypsán
A8B38EME Elektronická měření česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
AE4M38AVS Embedded Systems Application
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE4B38NVS Embedded Systems Design
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38EML Experimental Methods in Aeronautics
 
anglicky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
BB9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel
 
česky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel
 
česky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
AE0B38APH FPGA Applications anglicky KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
A0B38GRP Grafické programování česky Z,ZK 5 1P+3C Z,ZK 5 1P+3C Předmět je vypsán
AE3B38IND Individual Project
 
anglicky KZ 7 3P+8C Předmět není vypsán
AE3M38IND Individual Project
 
anglicky KZ 10 0P+3C Předmět není vypsán
A6M38IP Individuální projekt
 
Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
AE3B38PRT Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38INA Integrated Modular Avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38INA Integrated Modular Avionics anglicky Předmět je vypsán
BE3M38INA1 Integrated avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38INA Integrovaná avionika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38INA1 Integrovaná avionika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B9M38INA Integrovaná avionika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy česky Z,ZK 6 4P+2L Předmět je vypsán
B3B38KDS1 Komunikace a distribuované systémy česky Z,ZK 6 4P+2L Předmět je vypsán
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 14P+6C Předmět není vypsán
A0M38KPL Konstrukce a pohony letadel
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A0M38KTE Kosmická technika a technologie
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
RB38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky česky KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
B3B38LPE1 Laboratoře průmyslové elektroniky česky KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů česky KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
A0B38LPT Letecká přístrojová technika
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
BB9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
A0M38MAP Magnetické prvky a měření
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38MPM Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření
 
česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38MET Metrologie
 
česky Předmět není vypsán
A0M38MET Metrologie
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE0M38MET Metrology
 
anglicky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE3B38MMP Microprocessors and Microcontrollers in Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AE8M38MS Modern Sensors
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38MSE Modern Sensors anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A8M38MS Moderní senzory česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38MSE Moderní senzory Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
XP38MMN Měření neelektrických veličin česky ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A5M38MEB Měření v budovách česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
B4B38NVS Návrh vestavných systémů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A0M38OSE Obrazové senzory
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B3B38OTE Obvodové techniky česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
B3B38OTE1 Obvodové techniky česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AD3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
BB9M38POL Pohony letadel
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
B9M38POL Pohony letadel česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
B3M38POS Pokročilé senzory česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
X38PMS Počítačem řízené měřicí systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
B4B38PSIA Počítačové sítě česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B4B38PSI Počítačové sítě
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B38PSM Programming Data Acquisition Systems
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
BE9M38PRM Project Management and Marketing anglicky Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
B3M38PRO Projekt
 
KZ 8 0P+6C Předmět není vypsán
A5M99PR1 Projekt 1 česky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
A5M99PR2 Projekt 2 česky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
AD3M38IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 0P+9C Předmět není vypsán
AD3B38IND Projekt individuální
 
česky KZ 7 0P+9C Předmět není vypsán
A3M38IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 0P+3C Předmět není vypsán
A3B38IND Projekt individuální
 
česky KZ 7 0P+3C Předmět není vypsán
BB9M38PRM Projektové řízení a marketing
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
B9M38PRM Projektové řízení a marketing česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
B3MPVT Práce v týmu česky KZ 6 0P+4S Předmět je vypsán
B3MPVTY1 Práce v týmu česky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
B3MPVT1 Práce v týmu
 
česky KZ 6 0P+4S Předmět není vypsán
B3M38PTY Práce v týmu
 
KZ 6 0P+4C Předmět není vypsán
AD3M38TP1 Práce v týmu a její organizace
 
česky KZ 5 7P+9L Předmět není vypsán
A3M38TP1 Práce v týmu a její organizace
 
česky KZ 5 1P+3L Předmět není vypsán
XP38PUC Publikační činnost
 
ZK 2 Předmět není vypsán
AD3B38PRT Přístrojová technika
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
B3M38PSL1 Přístrojové systémy letadel česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B9M38PSL1 Přístrojové systémy letadel
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
XP38PSL Přístrojové systémy letadel česky ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38SPD1 Sběr a přenos dat česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A5M38SBD Sběr a přenos dat česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
B3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A5M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
AD3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD7B38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 5 14P+6L Předmět není vypsán
BD6B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+2C Předmět není vypsán
B6B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+2C Předmět není vypsán
AD7B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+6C Předmět není vypsán
AE0B38SES Sensor Networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B38SME Sensors and Measurement
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
BE3B38SME1 Sensors and Measurement anglicky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
BE5B38SME Sensors and Measurement anglicky Z,ZK 6 4P+2L Předmět je vypsán
BE3B38SME Sensors and Measurement anglicky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
B3B38SME1 Senzory a měření česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
B3B38SME Senzory a měření česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
AD3B38SME Senzory a měření
 
česky Z,ZK 6 21P+6L Předmět není vypsán
XP38SSB Senzory a sběrnice česky ZK 4 2P+2L ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
XP38SSA Senzory a sběrnice pro automobily česky Předmět je vypsán
A5M38SZS Senzory a sítě česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
AE0M38SPP Signal Processors in Practice
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38ZDS1 Signal processing and digitization anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A4B38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
KZ 6 0P+3C KZ 6 0P+3C Předmět není vypsán
A4M38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
česky KZ 6 0P+3C KZ 6 0P+3C Předmět není vypsán
XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat
 
česky ZK 4 2P+2L ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38TYP Team Project anglicky KZ 6 0P+6C Předmět je vypsán
AE3M38TP1 Team Project
 
anglicky KZ 5 1P+3L Předmět není vypsán
BE3MPVT Team Work anglicky KZ 6 0P+4S Předmět je vypsán
BE3MPVT1 Teamwork
 
anglicky KZ 6 0P+4S Předmět není vypsán
BE3MPVTY1 Teamwork anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
B9M38TYP Týmový projekt česky KZ 6 0P+6C Předmět je vypsán
B3B38VSY1 Vestavné systémy česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3B38VSY Vestavné systémy česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B9M38VBM Videometrie a bezdotykové měření česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38VBM1 Videometrie a bezkontaktní měření česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
BE3M38VBM1 Videometry and Contactless Measurement anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38VBM Videometry and Contactless Measurement
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38VIN Virtual Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38VIN1 Virtual Instrumentation anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE0M38VIP Virtual Instruments
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38VIP Virtual Instruments
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38VIN Virtuální instrumentace česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38VIN1 Virtuální instrumentace česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
XP38VKP Vybrané kapitoly z přístrojové techniky česky ZK 4 2P+2L ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
XP38VKZ Vybrané kapitoly ze zpracování signálů v měřicí technice česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38ZDS1 Zpracování a digitalizace signálů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B6B38ZPS Základy počítačových systémů česky Z,ZK 6 4P+2L+2D Předmět je vypsán
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů
 
česky Z,ZK 6 22P+8C Předmět není vypsán
AD7B38UOS Úvod do operačních systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6C Předmět není vypsán
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13138.html