Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra měření

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE3M38POS Advanced sensors anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38AML Aerodynamics and Mechanics of Flight anglicky Z,ZK 6 2P+4L Předmět je vypsán
B9M38AML Aerodynamika a mechanika letu česky Z,ZK 6 2P+4L Předmět je vypsán
AE3M38PRS Airborne Monitoring and Control Systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38PSL Aircraft Avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38PSL1 Aircraft Avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38PSL Aircraft Avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE0B38LPT Aircraft Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38POL Aircraft Propulsion anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
AE0M38KPL Aircraft Structure and Propulsion
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
AE3M38PSL Aircraft and Spacecraft Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE8M38ASP Analog.Sig.Proc.&Digitalization
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí česky KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B4M38AVS Aplikace vestavných systémů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
BE4M38AVS Application of Embedded Systems anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
XP38ATM Automatizované systémy pro řízení procesů, měření, sběr a zpracování dat
 
česky Předmět není vypsán
B3M38ASE Automobilové senzory a sítě česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38ASE Automotive sensors and networks anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE8B38BAP Bachelor Project
 
Z 9 0P+7C Předmět není vypsán
AE0B38BAP Bachelor Project
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
AE3B38BAP Bachelor Project
 
anglicky Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
A8B38BAP Bakalářská práce
 
Z 9 0P+7C Předmět není vypsán
AD0B38BAP Bakalářská práce
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
A0B38BAP Bakalářská práce
 
Z 20 0P+28C Předmět není vypsán
A3M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3
 
česky Z 0 2P+2C Předmět není vypsán
B9M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3
 
česky Z 0 2P+2C Předmět není vypsán
B3M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3 česky Z 0 2P+2C Předmět není vypsán
A5M38BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3 česky Z 2+2j Předmět není vypsán
BE3B38OTE Circuit Technology anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
BE3B38OTE1 Circuit Technology anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
BE3B38KDS1 Communication and Distributed Systems
 
anglicky Z,ZK 6 4P+2L Předmět není vypsán
BE4M38KRP Computer Communication Interfaces anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE4M38KRP Computer Interfaces
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE4B38PSIA Computer Networks anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
BE4B38PSI Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BEAM38KLS Construction of Medical Systems anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38SPD1 Data acquisition and transfer anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE3M38DIT Diagnostics and Testing
 
anglicky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
BE3M38DIT1 Diagnostics and Testing anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38DIT Diagnostics and Testing
 
anglicky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
A3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 3P+2L Předmět není vypsán
B3M38DIT1 Diagnostika a testování česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38DIT Diagnostika a testování česky Z,ZK 7 3P+2L Předmět je vypsán
AD3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 21P+6L Předmět není vypsán
AE0M38DIP Diploma Thesis
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
AE3M38DIP Diploma Thesis
 
anglicky Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
A5M38DIP Diplomová práce
 
česky Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
AD0M38DIP Diplomová práce
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
A0M38DIP Diplomová práce
 
Z 25 0P+36C Předmět není vypsán
A5M99DIP Diplomová práce
 
česky Z 26 0P+20C Předmět není vypsán
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
XP38EMC EMC distribuovaných systémů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation anglicky KZ 5 2P+2L Předmět je vypsán
BE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AE1B38EMA Electrical Measurements and Instrumentation
 
anglicky KZ 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE8B38EME Electronic Measurements
 
anglicky KZ 4 2P+1L Předmět není vypsán
B2B38EMBA Elektrická měření česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
BD5B38EMA Elektrická měření česky KZ 5 14P+6L Předmět je vypsán
B2B38EMB Elektrická měření česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
B1B38EMA Elektrická měření česky KZ 5 2P+2L Předmět je vypsán
AD1B38EMA Elektrická měření
 
česky KZ 5 14P+6L Předmět není vypsán
AD2B38EMB Elektrická měření
 
česky Z,ZK 5 14P+6L Předmět není vypsán
A2B38EMB Elektrická měření
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita
 
česky KZ 4 1P+1L Předmět není vypsán
A8B38EME Elektronická měření česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
AE4M38AVS Embedded Systems Application
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE4B38NVS Embedded Systems Design
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE9M38EML Experimental Methods in Aeronautics
 
anglicky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
BB9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel
 
česky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
B9M38EML Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel
 
česky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
AE0B38APH FPGA Applications anglicky KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
A0B38GRP Grafické programování česky Z,ZK 5 1P+3C Předmět je vypsán
AE3B38IND Individual Project
 
anglicky KZ 7 3P+8C Předmět není vypsán
AE3M38IND Individual Project
 
anglicky KZ 10 0P+3C Předmět není vypsán
A6M38IP Individuální projekt
 
Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
AE3B38PRT Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38INA Integrated Modular Avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38INA Integrated Modular Avionics anglicky Předmět je vypsán
BE3M38INA1 Integrated avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38INA Integrovaná avionika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38INA1 Integrovaná avionika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B9M38INA Integrovaná avionika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy česky Z,ZK 6 4P+2L Předmět je vypsán
B3B38KDS1 Komunikace a distribuované systémy
 
česky Z,ZK 6 4P+2L Předmět není vypsán
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
B4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů
 
česky Z,ZK 6 14P+6C Předmět není vypsán
A0M38KPL Konstrukce a pohony letadel
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A0M38KTE Kosmická technika a technologie
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
RB38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky česky KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
B3B38LPE1 Laboratoře průmyslové elektroniky česky KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů česky KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
A0B38LPT Letecká přístrojová technika
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
BB9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
B9M38LKS Letecké konstrukce a stavba letadel česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
A0M38MAP Magnetické prvky a měření
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
XP38MPX Magnetismus v inženýrské praxi česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38MDR Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38MPM Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření
 
česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38MET Metrologie
 
česky Předmět není vypsán
A0M38MET Metrologie
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE0M38MET Metrology
 
anglicky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
AE3B38MMP Microprocessors and Microcontrollers in Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AE8M38MS Modern Sensors
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38MSE Modern Sensors anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A8M38MS Moderní senzory česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38MSE Moderní senzory Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
XP38MMN Měření neelektrických veličin česky ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A5M38MEB Měření v budovách česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
B4B38NVS Návrh vestavných systémů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A0M38OSE Obrazové senzory
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
B3B38OTE Obvodové techniky česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
B3B38OTE1 Obvodové techniky česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AD3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
BB9M38POL Pohony letadel
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
B9M38POL Pohony letadel česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
B3M38POS Pokročilé senzory česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
X38PMS Počítačem řízené měřicí systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
B4B38PSIA Počítačové sítě česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B4B38PSI Počítačové sítě
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B38PSM Programming Data Acquisition Systems
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
BE9M38PRM Project Management and Marketing anglicky Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
B3M38PRO Projekt
 
KZ 8 0P+6C Předmět není vypsán
A5M99PR1 Projekt 1 česky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
A5M99PR2 Projekt 2 česky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
AD3M38IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 0P+9C Předmět není vypsán
AD3B38IND Projekt individuální
 
česky KZ 7 0P+9C Předmět není vypsán
A3M38IND Projekt individuální
 
česky KZ 10 0P+3C Předmět není vypsán
A3B38IND Projekt individuální
 
česky KZ 7 0P+3C Předmět není vypsán
BB9M38PRM Projektové řízení a marketing
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
B9M38PRM Projektové řízení a marketing česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
B3MPVT Práce v týmu česky KZ 6 0P+4S Předmět je vypsán
B3MPVTY1 Práce v týmu česky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
B3MPVT1 Práce v týmu
 
česky KZ 6 0P+4S Předmět není vypsán
B3M38PTY Práce v týmu
 
KZ 6 0P+4C Předmět není vypsán
AD3M38TP1 Práce v týmu a její organizace
 
česky KZ 5 7P+9L Předmět není vypsán
A3M38TP1 Práce v týmu a její organizace
 
česky KZ 5 1P+3L Předmět není vypsán
XP38PUC Publikační činnost
 
ZK 2 Předmět není vypsán
AD3B38PRT Přístrojová technika
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
B3M38PSL1 Přístrojové systémy letadel česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B9M38PSL1 Přístrojové systémy letadel
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B9M38PSL Přístrojové systémy letadel česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
XP38PSL Přístrojové systémy letadel česky ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38SPD1 Sběr a přenos dat česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A5M38SBD Sběr a přenos dat česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
B3M38SPD Sběr a přenos dat česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A5M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky KZ 4 3P+1L Předmět není vypsán
AD3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AD7B38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 5 14P+6L Předmět není vypsán
BD6B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+2C Předmět není vypsán
B6B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+2C Předmět není vypsán
AD7B38PRO Semestrální projekt
 
česky KZ 6 0P+6C Předmět není vypsán
AE0B38SES Sensor Networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B38SME Sensors and Measurement
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
BE3B38SME1 Sensors and Measurement anglicky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
BE5B38SME Sensors and Measurement anglicky Z,ZK 6 4P+2L Předmět je vypsán
BE3B38SME Sensors and Measurement anglicky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
B3B38SME1 Senzory a měření česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
B3B38SME Senzory a měření česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
AD3B38SME Senzory a měření
 
česky Z,ZK 6 21P+6L Předmět není vypsán
XP38SSB Senzory a sběrnice
 
česky ZK 4 2P+2L ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
XP38SSA Senzory a sběrnice pro automobily česky Předmět je vypsán
A5M38SZS Senzory a sítě česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
AE0M38SPP Signal Processors in Practice
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38ZDS1 Signal processing and digitization anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A4B38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
KZ 6 0P+3C KZ 6 0P+3C Předmět není vypsán
A4M38SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
česky KZ 6 0P+3C KZ 6 0P+3C Předmět není vypsán
XP38SYS Systémy pro měření, sběr a zpracování dat
 
česky ZK 4 2P+2L ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38TYP Team Project anglicky KZ 6 0P+6C Předmět je vypsán
AE3M38TP1 Team Project
 
anglicky KZ 5 1P+3L Předmět není vypsán
BE3MPVT Team Work anglicky KZ 6 0P+4S Předmět je vypsán
BE3MPVT1 Teamwork
 
anglicky KZ 6 0P+4S Předmět není vypsán
BE3MPVTY1 Teamwork anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
B5M99SCT Technologie pro Smart Cities česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
B9M38TYP Týmový projekt česky KZ 6 0P+6C Předmět je vypsán
B3B38VSY1 Vestavné systémy česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3B38VSY Vestavné systémy česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B9M38VBM Videometrie a bezdotykové měření česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38VBM1 Videometrie a bezkontaktní měření česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
BE3M38VBM1 Videometry and Contactless Measurement anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE9M38VBM Videometry and Contactless Measurement
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38VIN Virtual Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38VIN1 Virtual Instrumentation anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE0M38VIP Virtual Instruments
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE3M38VIP Virtual Instruments
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38VIN Virtuální instrumentace česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B3M38VIN1 Virtuální instrumentace česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
XP38VKP Vybrané kapitoly z přístrojové techniky česky ZK 4 2P+2L ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
XP38VKZ Vybrané kapitoly ze zpracování signálů v měřicí technice česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP38VDI Vybrané metody z diagnostiky česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
B3M38ZDS1 Zpracování a digitalizace signálů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B6B38ZPS Základy počítačových systémů česky Z,ZK 6 4P+2L+2D Předmět je vypsán
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů
 
česky Z,ZK 6 22P+8C Předmět není vypsán
AD7B38UOS Úvod do operačních systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6C Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13138.html