Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Projekt individuální

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A3M38IND KZ 10 0P+3C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Projekt individuální (A3M33IND)
Projekt individuální (A3M35IND)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Samostatná práce na projektu, která předchází diplomové práci. Student si na začátku semestru, kdy má zapsán A3M38IND, vybere z nabídky oborové katedry téma diplomové práce a s vedoucím dohodne téma individuálního projektu.

Projekt je obhajován v rámci katedry.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M38IND

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0p+9s

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3M38IND
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12589904.html