Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přístrojové systémy letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M38PSL Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B3M38PSL je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět studenty seznamuje s aktuální technologií užívanou v letadlových palubních přístrojích, systémech a senzorice pracujících v nízkofrekvenční oblasti a s metodami sloužícími pro zpracování systémových dat. Předmět zahrnuje detailní popis přístrojového vybavení letadel a jeho odolnosti na vnější vlivy, popis zdrojů elektrické energie na letadle a výkonové elektrotechniky, rozbor přístrojů a systémů pro měření motorových a aerometrických veličin, a popis prostředků havarijní a provozní diagnostiky. Předmět se rovněž věnuje oblasti inerciálních navigačních prostředků, užívaným senzorům a systémům, jejich modelování a popisu. Předmět se věnuje avionice malých i velkých dopravních letadel a i bezpilotních prostředků.

Požadavky:

Nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ohledně letecké techniky, jen doporučeny základní znalosti o měřicí technice, senzorech/elektronických obvodech a jejich principech.

Osnova přednášek:

1. Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům. EMC, přehled typů elektromagnetického rušení a jejich zdrojů v letectví.

2. Letadlové energetické sítě. Zdroje elektrické energie na letadle.

3. Definice motorových parametrů vrtulového a proudového. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových motorech, měření krouticího momentu, vibrací. Signalizace požáru a námrazy.

4. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů. Palivové systémy letadel, měření spotřeby paliva, celkového a kritického množství paliva.

5. Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů. Mezinárodní standardní atmosféra. Měření úhlu náběhu.

6. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla a teploty vnějšího vzduchu. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.

7. Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky, palubní zapisovače a jejich záznamová média.

8. Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví, snímače zemského magnetického pole.

9. Úvod do navigačních systémů letadel. Mechanické gyroskopické navigační prostředky.

10. Senzory inerciálních navigačních systémů - senzory úhlové rychlosti/gyroskopy, akcelerometry.

11. Navigační rovnice - odvození a postupy výpočtů. Modelování navigačních systémů.

12. Avionika bezpilotních prostředků.

13. UAV - zdroje elektrické energie, výkonová bilance.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky, dílčích subsystémů, senzoriky a metod vyhodnocení systémových dat. Je připraveno 12 úloh, ze kterých je požadováno vypracování zpráv shrnujících zadání/postup řešení/výsledky. V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze, např. letecká základna Policie ČR (Ruzyň), trenažer B737 na ČSA.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Pallet, E.H.J.: Aircraft instruments and integrated systems. Longman 1992

[2]Davies M.: The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGRAW-HILL 2002

[3]Fortescu P., Stark J., Swinerd G.: Spacecraft Systems Engineering. John Wiley&Sons, Ltd. 2003

[4]Helfrick A: Principles of Avionics. Avionics Communications Inc. 2004

[5]Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems. John Wiley&Sons, Ltd. 2008

[6]Spitzer C. R.: Avionics development and implementation. CRC Press 2007

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38PSL
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4673606.html