Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přístrojové systémy letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B9M38PSL1 Z,ZK 6 2P+2L
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět studenty seznamuje s aktuální technologií užívanou v letadlových palubních přístrojích a na bezpilotních létajících prostředcích, tedy se systémy a senzorikou pracující v nízkofrekvenční oblasti a s metodami sloužícími pro zpracování jejich dat. Předmět zahrnuje detailní popis přístrojového vybavení letadel a jeho odolnosti na vnější vlivy, popis zdrojů elektrické energie na letadle, rozbor přístrojů a systémů pro měření motorových a aerometrických veličin, a popis prostředků havarijní a provozní diagnostiky. Předmět se dále věnuje oblasti inerciálních navigačních prostředků, užívaným senzorům a systémům, jejich modelování a popisu. Detailně rozebírá principy výpočtů navigačních rovnic včetně metod fúze navigačních dat a jejich zpracování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova přednášek

1. Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům. EMC, přehled typů elektromagnetického rušení a jejich zdrojů v letectví.

2. Letadlové energetické sítě. Zdroje elektrické energie na letadle.

3. Definice základních parametrů turbovrtulového a proudového motoru. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových motorech, měření krouticího momentu a vibrací. Signalizace požáru a námrazy.

4. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů. Palivové systémy letadel, měření spotřeby paliva, celkového a kritického množství paliva.

5. Mezinárodní standardní atmosféra. Měření výšky, konstrukce výškoměrů. Měření úhlu náběhu.

6. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla a teploty vnějšího vzduchu. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.

7. Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví, snímače zemského magnetického pole.

8. Úvod do navigačních systémů letadel. Mechanické gyroskopické navigační prostředky.

9. Senzory inerciálních navigačních systémů. Šumové vlastnosti a jejich modelování. Allan variance analýza.

10. Navigační rovnice, mechanizace jejich výpočtů.

11. Fúze navigačních dat, způsoby integrace.

12. Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky, palubní zapisovače a jejich záznamová média.

13. Avionika bezpilotních prostředků.

14. Užité technologie pro aplikace bezpilotních prostředků.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky, dílčích subsystémů, senzoriky a metod vyhodnocení systémových dat. Studenti pracují přímo s letadlovým přístrojovým vybavením, resp. užívanou senzorikou propojenou s PC, kde s využitím Matlab/Simulink vývojového prostředí mají možnost si vyzkoušet postupy zpracování dat. Jako doplněk cvičení jsou organizovány exkurze, např. na Leteckou službu PČR, Czech Aviation Training Center (simulátory), Travel Service (exkurze do letadel).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems, Wiley 2008, ISBN:978-0-470-05996-8.

Farrell Jay A.: Aided navigation – GPS with High Rate Sensors, McGraw-Hill 2008, ISBN: 0-07-164266-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6660306.html