Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Elektrická měření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B38EMA KZ 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Předmět je náhradou za:
Elektrická měření (B2B38EMBA)
Přednášející:
Petr Kašpar (gar.), Jakub Svatoš
Cvičící:
Petr Kašpar (gar.), Vladimír Haasz, František Mazánek, Radek Sedláček, Jakub Svatoš, Ondrej Tereň, Ján Tomlain
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními metodami používanými v elektrických a magnetických měřeních a s vyhodnocením přesnosti měření pomocí nejistot. Důraz je kladen na minimalizaci metodických chyb vhodnou volbou metody a použité měřicí techniky. U jednotlivých metod měření elektrických veličin jsou ukázány principy senzorů, které tyto veličiny využívají. V klasických laboratorních úlohách se studenti naučí správně používat běžné moderní měřicí přístroje a získají dovednosti při samostatném zapojování měřicích obvodů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Analogové měřicí přístroje - magnetoelektrický, elektromagnetický, elektrodynamický, elektrostatický

2. Přesnost měření, nejistota typu A a B, kombinovaná nejistota, nejistota při nepřímých měřeních, chyba metody a její korekce

3. Měřicí zesilovače, měření malých napětí a proudů s využitím OZ, převodníky střední a efektivní hodnoty

4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu; měření otáček a průtoku

5. Měření odporů - etalony, měření odporu voltmetrem a ampérmetrem, Wheatstoneův můstek, odporové senzory

6. Měření výkonu el. proudu a spotřeby el. energie

7. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G)

8. Měřicí převodníky el. veličin - převodníky ef. hodnoty, převodníky pro měření součtu, rozdílu a součinu, integrační zesilovač

9. Magnetická měření - měření magnetického pole ve vzduchu, měření charakteristik feromagnetických materialů, měření ztrát ve feromagnetiku

10. Měření stejnosměrného proudu a napětí

11. Měření střídavého produ a napětí

12. A/Č a Č/A převodníky - princip vzorkování a kvantování, Č-A převod, kompenzační, komparační a integrační A-Č převodníky

13. Další měřicí přístroje a senzory - analogový osciloskop, osciloskop s číslicovou pamětí, spektrální analyzátory, generátory měřicích signálů, optoelektrické senzory

Osnova cvičení:

1. týden: 1. Měření analogovým osciloskopem + úvod

2. - 5. týden (1 úloha ve cvičení), test 1 v 5. týdnu

2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů + vliv tvaru křivky

3. Měření na napěťovém děliči (chyba metody, určení nejistoty)

4. Měření malých proudů

5. Měřicí zesilovače

6. - 9. týden (1 úloha ve cvičení), test 2 v 8. týdnu

6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem

7. Měření rozptylového magnetického pole

8. Měření výkonu jednofázové zátěže

9. Měření odporů

10. - 13. týden (1 úloha ve cvičení), test 3 v 10. týdnu

10. Měření amplitudové permeability

11. Měření výkonu nesouměrné 3 - fázové zátěže

12. Číslicový měřič impedancí a admitancí

13. Závěrečný test

14. týden - klasifikovaný zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Haasz, V. - Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody (2. vydání). Monografie CVUT, Praha 2003

[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta FEL ČVUT, Praha 2005 (dotisk 2007)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B3-76
Svatoš J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-75
Svatoš J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
Út
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-75
Svatoš J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Svatoš J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Svatoš J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Svatoš J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
St
místnost T2:D3-309
Kašpar P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309
místnost T2:B3-75
Haasz V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Haasz V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Sedláček R.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Haasz V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Haasz V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76

18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-75
Sedláček R.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
Čt
místnost T2:B3-76

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76

18:00–19:30
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-75

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76

18:00–19:30
Dejvice
Laboratoř EM

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4668206.html