Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4B38PSI Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Předmět B4B38PSI může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B4B38PSIA
Předmět B4B38PSI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4B38PSIA (vztah je symetrický)
Předmět B4B38PSI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4B38PSI (vztah je symetrický)
Předmět B4B38PSI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B4B38PSIA (vztah je symetrický)
Předmět B4B38PSI může být splněn v zastoupení předmětem BE4B38PSI
Předmět B4B38PSI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE4B38PSI (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy komunikace v heterogenních počítačových sítích. Jsou popsána základní fyzická média, topologie, metody řízení přístupu, ARQ algoritmy, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Dále se studenti seznámí s nejrozšířenějšími technologiemi lokálních počítačových sítí, základy protokolů Internetu a metodami a protokoly pro správu a monitoring sítí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, definice základních pojmů, model ISO/OSI, funkce vrstev

2. Metalické, optické a bezdrátové fyzické médium, vlastnosti, parametry

3. Entropie informačního zdroje, zdrojové kódování, kapacita komunikačního kanálu

4. Modely komunikačních kanálů (AWGN, BSC, ...), modulace, komunikace v rozprostřeném spektru

5. Typy datových přenosů, metody sdílení kapacity kanálu, fyzické a logické topologie

6. Metody řízení přístupu ke sdílenému médiu a jejich vlastnosti, adresace

7. ARQ metody, kódy pro detekci a opravy chyb

8. Utajování informace, symetrické a asymetrické šifry, distribuce klíčů, certifikáty, digitální podpis

9. Propojování distribuovaných systémů, směrování, metody řízení datového toku, QoS

10. Technologie LAN (IEEE802.3), spanning tree, VLAN, PoE

11. Technologie WLAN (IEEE802.11), DCF, PCF, virtuální odposlech

12. Protokolový zásobník TCP/IP, IP protokol, ARP, DHCP, ICMP, NAT, DNS

13. Transportní protokoly UDP, TCP, RTP, řízení datového toku, congestion control

14. Správa počítačových sítí, SNMP, RMON

Osnova cvičení:

1. Měření s číslicovým osciloskopem

2. Zabezpečení datových přenosů pomocí CRC

3. Metalické vedení

4. Optická vlákna

5. Bezdrátové sítě

Semestrální projekt zaměřený na praktickou implementaci síťových aplikací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Tanenbaum, A. S., Wethetral, D.J.: Computer Networks, Prentice Hall 2010, ISBN-13: 978-0132126953

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B4B38PSI
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4666906.html