Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3M38PSL Z,ZK 6 14P+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových a kosmických palubních přístrojů a systémů, pracujících v nízkofrekvenční oblasti. Jsou v něm popsány zdroje elektrické energie, přístroje a systémy pro kontrolu letadlových a raketových motorů, aerometrické přístroje a systémy, včetně přístrojů pro kontrolu konstrukcí letadel a kosmických prostředků. Speciálně jsou probírány gyroskopické přístroje, snímače a systémy pro navigaci pomocí inerciálních senzorů a magnetometrů. Laboratorní cvičení se zaměřují na praktická ověření základních principů letecké přístrojové techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přístrojové vybavení letadel a kosmických prostředků, palubní desky, odolnost proti vnějším vlivům

2. Zdroje elektrické energie na letadle, energetické zdroje raket, raketoplánů a satelitů

3. Definice motorových parametrů vrtulového, proudového a raketového motoru. Měření otáček

4. Měření teplot a tlaků na letadlových a raketových motorech, signalizace požáru a námrazy

5. Měření krouticího momentu, okamžité a celkové spotřeby a vibrací motoru

6. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů

7. Palivové systémy letadel a raketoplánů, měření celkového a kritického množství paliva

8. Měření výšky barometrickou, inerciální a radioaktivní metodou, konstrukce výškoměrů, MSA

9. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla - rychloměr, variometr, Machmetr

10. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, snímače aerometrických veličin

11. Mechanické gyroskopy a jejich použití k měření polohových úhlů, kurzu a úhlové rychlosti

12. Zemské magnetické pole a jeho využití v letectví a kosmonautice. Měření ke stabilizaci orientace satelitu.

13. Konstrukce kosmické přístrojové techniky, tribologie, tepelná rovnováha těles, odplynění

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Pallet, E.H.J.: Aircraft instruments and integrated systems. Longman 1992

2. Davies M.: The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGRAW-HILL 2002

3. Fortescu P., Stark J., Swinerd G.: Spacecraft Systems Engineering. John Wiley&Sons, Ltd. 2003

4. Helfrick A: Principles of Avionics. Avionics Communications Inc. 2004

5. Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems. John Wiley&Sons, Ltd. 2008

6. Spitzer C. R.: Avionics development and implementation. CRC Press 2007

Poznámka:

http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/edu_LeKS.php

Další informace:
http://measure.feld.cvut.cz/node/3354
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1300906.html