Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Moderní senzory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M38MS Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Antonín Platil (gar.), Michal Janošek
Cvičící:
Michal Dressler, David Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Přehled základních i pokročilých znalostí o senzorech a doplnění o poznatky nutné pro vývoj senzorů a návrh senzorických systémů.

Náplň předmětu odráží jak perspektivní principy senzorů, tak i metody komplexního zpracování výstupních signálů

senzorů. Senzory a senzorové systémy jsou ukázány v konkrétních aplikacích, návrhové postupy na příkladových

studiích. Cvičení jsou v první části zaměřena na komplexní měření parametrů senzorů, ve druhé pak na samostatný návrh

metodou FEM a jeho experimentální ověření.

Požadavky:

žádné

Znalost fyziky a elektrických měření je vítána.

Osnova přednášek:

1. Principy fyzikálních senzorů: senzory polohy a odvozených veličin

2. Principy fyzikálních senzorů: senzory síly a tlaku, průtoku a hladiny

3. Principy fyzikálních senzorů: senzory teploty, sensory ionizujícího záření

4. Principy fyzikálních senzorů: senzory magnetického pole, elektrického proudu

5. Principy fyzikálních senzorů: chemické senzory a biosenzory.

6. Materiály pro senzory a jejich měření. Metody snižování nejistot. Příklady testovacích metod. Inteligentní sensory.

7. Zpracování informace ze senzorů: korelační metody, PSD, filtrace a fúze dat, tomografické metody.

8. Senzorové sítě a senzorová pole.

9. Zobrazovací metody v lékařské a technické diagnostice.

10. Aplikace senzorů v automobilové, letecké a kosmické technice.

11. Bezpečnostní aplikace senzorů. Senzory pro virtuální realitu.

12. Senzory pro inteligentní budovy a průmysl.

13. Použití senzorů v geofyzice a archeologii.

Osnova cvičení:

1. Hmotnostní průtokoměr

2. Měření průtoku kapalin a plynů

3. Akcelerometr

4. Korelace

5. Otáčkoměry

6. Senzory vlhkosti

7. Kalibrace termistoru

8. Bezkontaktní měření teploty - pyrometrie

9. Chemické senzory

10. Elektronický kompas - AMR senzor

11. FEM modelování vířivoproudého senzoru polohy

12. Bezkontaktní měření polohy

13. Dynamické měření mechanického napětí

Cíle studia:

Studenti si osvojí pokročilé znalosti o senzorech a metodách zpracování senzorových signálů. Získají zkušenost s měřením fyzikálních veličin pomocí různých druhů senzorů a s návrhem metodou FEM.

Studijní materiály:

1. Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007

2. Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8

3. Fraden J.: Handbook of Modern Sensors. 5th ed. Springer 2016, ISBN 978-3-319-19302-1

available online (from ČVUT IP address space) on

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1081958

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3934
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:A4-203b
Platil A.
Ripka P.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost T2:B3-61
Dressler M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř SZ
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2698806.html