Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie pro Smart Cities

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B5M99SCT Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Lukáš Ferkl
Přednášející:
Lukáš Ferkl
Cvičící:
Lukáš Ferkl
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí Smart City a použitými technologiemi. Tématika volně navazuje na předešlé předměty studijního oboru „Inteligentní budovy“ (ale je vhodná i pro studenty mimo tento obor) a rozvíjí konkrétní témata především z oblasti stavebnictví, energetiky, elektro, IT a dopravy. Probírané technologie, které se ve Smart Cities používají, jsou uvedeny v koncepčních, legislativních a ekonomických souvislostech, které ke koncepci Smart City neoddělitelně patří.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod, základní pojmy, trvale udržitelný rozvoj, Smart City

2.Case Study (Barcelona) – strategie, projekty

3.Legislativa – Green Deal, EU Taxonomy, uhlíková stopa

4.Energetika – globální přehled, technologie, ekonomika

5.Energetika – trh s energiemi, smart grid, komunitní energetika

6.Legislativa – energo zákony, normy, stavební zákon, ZVZ

7.Budovy – proces stavby, životní cyklus, cirkulární ekonomika

8.Budovy – nové technologie, urbanismus

9.Elektro – sítě, protokoly, IoT

10.Elektro – automatizace, regulace

11.Exkurze

12.Doprava – toky, módy, řízení, elektromobilita, logistika ve městě

13.Management – řízení města, rezilience, integrace

14.Volné téma dle zájmu studentů

Osnova cvičení:

1.Fotovoltaické elektrárny ve městech

2.Klimatický plán hl. m. Prahy – představení

3.Klimatický plán hl. m. Prahy – diskuze

4.Klimatický plán hl. m. Prahy – prezentace

5.Smart City Praha 6 – strategie

6.Smart City Praha 6 – technologie

7.Smart City Praha 6 – ekonomika

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] McClellan, S., Jimenez, J., Koutitas, G. (2018). Smart Cities: Applications, Technologies, Standards, and Driving Factors

[2] Angelakis, V., Tragos, E., Pöhls, H.C., Kapovits, A., Bassi, A. (2017). Designing, Developing, and Facilitating Smart Cities: Urban Design to IoT Solutions

[3] Rocco, P. & Fostola, R. (2016). Smart Energy in the Smart City: Urban Planning for a Sustainable Future

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B5M99SCT
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-135
Ferkl L.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
místnost T2:C4-363
Ferkl L.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6108606.html