Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Obvodové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B38OTE1 Z,ZK 6 2P+2L česky
Přednášející:
Jan Holub (gar.)
Cvičící:
Jan Holub (gar.), Jakub Svatoš, Josef Vedral
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Studenti se seznámí se základními typy obvodů a konstrukčních bloků číslicových přístrojů a zařízení. Důraz je kladen na návaznosti jednotlivých obvodů z hlediska přesnosti u analogových resp. analogově-číslicových obvodů.

1. Struktura číslicových měřicích přístrojů a generátorů signálu

2. Přímo vázané zesilovače a útlumové články

3. Izolační a modulační zesilovače

4. Obvody pro převod střední a efektivní hodnoty, detektory špiček

5. Obvody pro kmitočtovou úpravu signálu, oscilátory, směšovače

6. Referenční zdroje napětí a proudu, sinusové a funkční generátory

7. Návrh řetězců a kanálů analogových bloků - úrovně signálu, linearita, rušení

8. Spínací a vazební obvody

9. Časová a amplitudová diskretizace signálu, vzorkovače, chyby

10. Pokročilé analogově-číslicové převodníky

11. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu

12. Číslicové obvody pro měření kmitočtu a fáze, fázová synchronizace, přímá číslicová syntéza

13. Obvody pro realizaci rozhraní pro připojení ke sběrnicím

14. Návrh analogové a číslicové části z hlediska vlastního vyzařování a odolnosti proti rušení

Laboratorní cvičení první části semestru probíhají na vhodných univerzálních přípravcích, umožňujícím studentům pracovat s HW efektivním a zároveň tvůrčím způsobem. Ve druhé části semestru budou laboratorní cvičení řešena formou individuálního projektu, jehož obsahem je návrh a realizace modelu bloku analogového předzpracování signálu a porovnání jeho vlastností s profesionálním výrobkem.

Požadavky:

Písemná a ústní zkouška, docházka na cvičení, odevzdání lab. protokolů v kvalitě, uznané cvičícím předmětu.

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4878

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Stephan, K.: Analog and Mixed-Signal Electronics, 1st Edition. Wiley 2015, ISBN: 978-1-118-78266-8

Vedral, Svatoš: Analog Signal Processing and Digitization in Measurement. Česká technika, 2020. ISBN: 978-80-01-06717-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6660006.html