Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrická měření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B38EMB Z,ZK 4 2P+2L česky

Předmět B2B38EMB nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A2B38EMB (vztah je symetrický)

Předmět B2B38EMB může při kontrole studijních plánů nahradit předmět A2B38EMB

Podmínkou zápisu na předmět B2B38EMB je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM

Předmět B2B38EMB nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A2B38EMB (vztah je symetrický)

Předmět B2B38EMB může být splněn v zastoupení předmětem A2B38EMB

Garant předmětu:
Vladimír Haasz, Jakub Svatoš
Přednášející:
Vladimír Haasz, Jakub Svatoš
Cvičící:
Vladimír Haasz, František Mazánek, Jaroslav Roztočil, Jakub Svatoš, Michal Špaček
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.

Požadavky:

Znalosti z předmětů: Fyzika 1, Základy elektrických obvodů

Osnova přednášek:

1. Úvod, přesnost měření

2. Přístroje pro měření napětí a proudu

3. Měřicí převodníky elektrických veličin (1)

4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu

5. Měření proudu, napětí a výkonu el. proudu

6. Analogově - číslicové a číslicově - analogové převodníky číslicové

7. Měření odporu, odporové teploměry a tenzometry

8. Měřicí převodníky elektrických veličin (2)

9. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G), kapacitní a indukčnostní senzory

10. Další měřicí přístroje – 1

11. Další měřicí přístroje – 2

12. Magnetická měření

13. Měřicí systémy

14.

Osnova cvičení:

Osnova laboratorních cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce, + seminář výpočet nejistot (doplněk k 1. přednášce)

2. Měření nesinusových napětí multimetry a osciloskopem, osciloskopická sonda

3. Měření stejnosměrných proudů

4. Měření malých stejnosměrných napětí

5. Frekvenční závislost multimetrů

6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem

7. Měření výkonu a účiníku jednofázové zátěže

8. Princip vzorkování, digitální osciloskop a generátor programovatelného průběhu

9. Měření odporů

10. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - vyhodnocení změny odporu teplotního snímače Pt1000

11. Číslicový měřič impedancí a admitancí

12. Magnetická měření

13. Samostatná práce

14. Samostatná práce

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami měření elektrických, magnetických a vybraných dalších fyzikálních veličin, s principy používaných přístrojů a senzorů, a to včetně jejich správného používání a odhadu chyb.

Studijní materiály:

Literatura:

[1] Haasz, V. a kol.: Elektrická měření. Přístroje a metody (3. přepracované vydání). Monografie ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2018

[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006

[3] Placko, D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8

[4] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B38EMB
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:B3-75

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:C3-132
Svatoš J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-132
St
místnost T2:B3-75
Roztočil J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Haasz V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Roztočil J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Haasz V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř EM
Čt
místnost T2:B3-76
Špaček M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Špaček M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Laboratoř EM

místnost T2:B3-75
Haasz V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Haasz V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Laboratoř EM
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4683406.html