Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Semestrální projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD7B38PRO KZ 6 0P+6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce

si student vybere z nabídky témat souvisejících se

studovaným oborem, která vypíše katedra měření. Na

téma projektu může navazovat i následná bakalářská prace.

Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu - na začátku semestru. Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A7B38PRO
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1403106.html