Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Videometry and Contactless Measurement

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE9M38VBM Z,ZK 4 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

This course focuses on CCD and CMOS video sensors, and optoelectronic sensors in general and their use in contactless videometric measurement systems. Further optical radiation, its features, behavior and its use for acquiring object parameters, optical projection system, design of measurement cameras and processing of their signal will be presented. Students will design, realize and debug an independent project ? „Optoelectronic reflective sensor“, during labs.

Požadavky:

Knowledge od electronics, passing B3B31EPO „Electronic devices and circuits“, or equivalent, BE5B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits

Osnova přednášek:

1. Introduction to videometry and contactless measurement, optical radiation and its behavior

2. Semiconductor radiation detectors, photodiodes, semiconductor radiation sources, LED, LASER

3. Optoelectronic position sensors, triangulation sensors, laser scanning sensors, laser rangefinders

4. Sensors for infrared radiation, ultrasound sensors for measurement and robotics

5. MOS capacitor as an optical radiation detector, CCD shift register, CCD line sensors

6. CCD area sensors, arrangement, principle of operation (Full Frame, Frame Transfer, Interline Transfer)

7. CCD sensors, features and limitation, CCD cameras and their function

8. CMOS image sensor, construction, arrangement, features and its control

9. Microwave radar sensors, position measurement

10. Optical projection systems and their design, resolution limitation

11. Videosignal standards, videosignal digitalization and computer interfacing, digital camera interfaces

12. Optical radiation sources, lighting sources for measurement, structured light sources, scene lighting

13. Design of compact CMOS cameras with internal image processing for positional control

14. Design of automatic videometric inspection systems

Osnova cvičení:

In the first section of labs, students will acquaint themselves with basic optoelectronic sensors by measuring their parameters. Using this knowledge they will independently solve a project: Optoelectronic reflective sensor. This will include design of electronic circuits, selection of component parameters and simulation of the whole system. Then the students will realize and debug this project and measure its parameters. An important part of this will be creating documentation throughout the project. The complete project will be presented and defended in class. The final section of labs will deal with image sensor, cameras, optical projection systems and other sensors for contactless measurement.

Cíle studia:

Teach: Basics - optoelectronic sensors and optical projection system

Studijní materiály:

[1] Saleh, B. E. A. - Teich, M. C.: Fundamentals of Photonics, ISBN-10: 0-471-35832-0, Wiley Series in Pure and Applied Optics, 2007

[2] Holst, G.: CMOS/CCD sensors and camera systems, JCD Publishing 2007

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38VBM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5076706.html