Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vestavné systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B38VSY1 Z,ZK 6 2P+2L česky
Přednášející:
Jan Fischer (gar.)
Cvičící:
Jan Fischer (gar.), Jakub Pařez
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět je orientován na prostředky, komponenty a řešení vestavných systémů, s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex-M. Po úvodních úlohách v rámci lab. studenti řeší dva menší a dva větší projekty vest. systému s mikrořadičem a dalšími elektronickými bloky na nepájivém kontaktním poli.. Projekty zahrnují programovou i obvodovou realizaci.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Struktura a funkční bloky vestavného systému

2. Architektura mikrořadiče ARM Cortex – M, tvorba programu, ladění

3. ARM Cortex – M, vlastnosti jako architektury RISC, instrukční sada a její využití

4. Komunikace se vstupy a výstupy mikrořadiče ARM Cortex M4 ve verzi STM32

5. Čísla, jejich reprezentace, výpočty; průměrování a číslicová filtrace pro potlačení šumů

6. Základní logické obvody pro vestavné systémy (hradla, registry, čítače…)

7. Logické obvody CMOS, základní rysy a vlastnosti, způsoby nasazení

8. Polovodičové paměti, druhy, vlastnosti, funkce, použití

9. Externí sběrnice mikrořadiče, vstup a výstup dat; systém přerušení ARM Cortex M

10. Převodníky A/D a D/A, jejich využití; základní verze vestavného systému pro regulátor

11. Programovatelné V/V obvody, čítačové jednotky, řadiče DMA

12. Sériová rozhraní mikrořadičů SPI, I2C, I2S,...,

13. Dohlížecí obvody, monitorovací a napájecí obvody vestavných systémů

14. Komunikace vestavného systém s obsluhou, ovládací a zobraz. prvky; ovládání výkon. akčních členů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Yiu, J.: The Definitive Guide to ARM Cortex -M3, M4 Processors,, 2014, ISBN-13: 978-0124080829 (Dostupná pro uživatele NTK na http://www.sciencedirect.com.ezproxy.techlib.cz/science/book/9780124080829

2. Brown, G.: Discovering the STM32 Microcontroller, 2016, na: http://www.cs.indiana.edu/~geobrown/book.pdf

3. Bindal, A.: Electronics for Embedded Systems, Springer,2017, ISBN 978-3-319-39439-8, dostupné přes ČVUT na: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-39439-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6660106.html