Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Distribuované systémy a počítačové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A3B38DSY Z,ZK 7 4P+2L česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Teorie signálů (A3B31TES)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět je věnován principům a technologiím distribuovaných systémů (DS) a jejich nasazení v typických třídách aplikací. Jsou popsána základní fyzická komunikační média, vysvětleny topologie DS, metody řízení přístupu, představeny základní modely datových přenosů a vysvětleny základy kódování a šifrování. Poté jsou představeny nejrozšířenější v praxi užívané technologie distribuovaných systémů, položeny základy protokolů Internetu a představeny typické aplikace distribuovaných systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD3B38DSY

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B38DSY

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, definice základních pojmů, model ISO/OSI, funkce vrstev

2. Metalické,optické a bezdrátové fyzické médium, typy, vlastnosti, parametry, měření (reflektometrie)

3. Analogové a digitální modulace, principy, vlastnosti, využití

4. Metody přístupu ke sdílenému médiu a jejich charakteristiky, typy datových přenosů, sdílení kapacity kanálu, fyzické a logické topologie DS, základní rozhraní (EIA232, 422, 485, proudová smyčka, USB )

5. Kódování (kanálové, detekce a opravy chyb, symetrické a asymetrické šifrování, digitální podpis )

6. Průmyslové distribuované systémy X počítačové sítě - charakteristika, rozdíly, typické aplikace

7. Průmyslové distribuované systémy - vybrané standardy (FF, CANopen, Profibus, KNX, ASI, HART ), jejich specifika a aplikace

8. Počítačové sítě (především IEEE 802.3), varianty, aktivní prvky a jejich konfigurace, VLAN, metody zajištění determinismu

9. Bezdrátové sítě I (IEEE 802.11, IEEE 802.16)

10. Bezdrátové sítě II (IEEE 802.15, ZigBee, Bluetooth, RFID)

11. Sítě a modemy (PSTN, xDSL, GSM, PLC, kabelové, rádiové), parametry a aplikace

12. Základy TCP/IP, protokoly a technologie Internetu

13. Propojování distribuovaných systémů, směrování, protokoly a nástroje pro správu distribuovaných systémů

14. Aplikace distribuovaných systémů (datové a komunikační sítě, řídicí systémy, geograficky rozsáhlé systémy sběru dat, sítě ve vozidlech a letadlech), EMC

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení, bezpečnost, seznámení s úlohami

2. Modemová komunikace

3. Frekvenční spektra modulovaných signálů

4. Měření parametrů optických vláken

5. Sběrnice RS 485

6. Modulární optický telemetrický systém

7. Digitální modulace pro bezdrátové sítě

8. Predikce a ověření pokrytí signálu bezdrátových senzorových sítí

9. Distribuovaný systém CAN

10. Přenos dat po napájecí síti

11. Simulace přenosového kanálu v prostředí Matlab

12. Ověření vlastností sítě ZigBee

13. Deterministická komunikace v sítích Ethernet

14. Zhodnocení cvičení, zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Adison Wesley 1996, ISBN 978-0201422931

[2] Elsenpeter, R.C.: Optical Networking. McGraw-Hill 2001, ISBN 978-0072193985

[3] Sohraby, K.: Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols and Applications. John Wiley & Sons 2007, ISBN 978-0471743002

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 28p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3B38DSY
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12542604.html