Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Electrical Measurements and Instrumentation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1B38EMA KZ 5 2P+2L anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

The subject is focused to fundamentals of measurement and instrumentation. Based on the principle of the methods of electrical quantities measurement (voltage, current, power, frequency, resistance, capacitance and inductance) a structure and properties of measuring instruments are explained including principles of their correct application and an accuracy estimation. Fundamentals of magnetic measurements close the course.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE1B38EMA

Požadavky:

Knowledge of courses: Physics 1, Fundamentals of electrical circuits

Osnova přednášek:

1. Analogue meters (PMMC meter, iron vane and electrodynamic meters).

2. Accuracy of measurement - evaluation of uncertainties of direct and indirect measurements, error of method and its correction.

3. Measuring amplifiers with OA, converters of average and of RMS value, phase-sensitive rectifier.

4. Converters for sum and difference measurement, analogue multipliers, integrator.

5. Measurement of frequency, period and phase shift.

6. DC current and voltage measurement - methods and instruments.

7. AC current and voltage measurement - methods and instruments, current and voltage transformers.

8. A/D and D/A converters, properties and applications, digital multimeters, common mode rejection.

9. Measurement of resistance - converter R U; methods for low and high resistance measurement, unbalanced Wheatstone bridge for sensor application.

10. Measurement of power - definition, measuring methods, digital wattmeter; measurement of energy consumption.

11. Measurement of impedance and admittance in LF range, capacitive and induction sensors.

12. Measurement of DC and LF magnetic field, measurement of parameters and characteristics of ferromagnetic materials.

13. Analogue and digitising oscilloscopes, spectral analyzers, LF generators of measuring signals.

14. Time reserve, solution of the typical examples.

Osnova cvičení:

1. Introduction, safety in lab, oscilloscope - basic control and measurement.

2. Frequency dependence of AC voltmeters. Influence of form factor on meter readings.

3. Currents measurement, errors of method.

4. Measuring amplifiers.

5. Voltage divider, evaluation of uncertainties of indirect measurements.

6. Frequency and period measurement.

7. Measurement of resistances.

8. One-phase power measurement, current instrument transformer.

9. Three-phase power measurement, electricity meters.

10. Amplitude permeability measurement

11. Measurement of the leakage magnetic field of the transformer

12. Digital impedance and admittance meter.

13. Imbalanced Wheatstone bridge - application for resistance changing transducers.

14. Assessment.

Cíle studia:

Students should be acquainted with fundamentals of electrical (and magnetic) measurement and instrumentation, I particular with measuring methods, current used instruments and their basic parts, their properties and correct application including their integration into data acquisition systems.

Studijní materiály:

[1] Placko D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement. ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8

[2] Northrop R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements. CRC 2005, 0-8493-3773-9

[3] V. Haasz, M. Sedláček: Electrical Measurements. University textbook, Publishing House of CTU in Prague, Prague, 2006

[4] M. Sedláček, J. Holub, D. Hejtmanová: Laboratory Exercises in Electrical Measurements. Publishing House of CTU in Prague, Prague, 2005

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5691
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5479906.html