Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrická měření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B38EMBA Z,ZK 5 2P+2L česky
Vztahy:
Předmět B2B38EMBA nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B1B38EMA (vztah je symetrický)
Předmět B2B38EMBA může být splněn v zastoupení předmětem B1B38EMA
Garant předmětu:
Jakub Svatoš
Přednášející:
Jakub Svatoš
Cvičící:
Vladimír Haasz, František Mazánek, Jaroslav Roztočil, Jakub Svatoš, Michal Špaček
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.

Požadavky:

Znalosti z předmětů: Fyzika 1, Základy elektrických obvodů

Osnova přednášek:

1. Úvod, přesnost měření

2. Přístroje pro měření napětí a proudu

3. Měřicí převodníky elektrických veličin (1)

4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu

5. Měření proudu, napětí a výkonu el. proudu

6. Analogově - číslicové a číslicově - analogové převodníky číslicové

7. Měření odporu, odporové teploměry a tenzometry

8. Měřicí převodníky elektrických veličin (2)

9. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G), kapacitní a indukčnostní senzory

10. Další měřicí přístroje – 1

11. Další měřicí přístroje – 2

12. Magnetická měření

13. Měřicí systémy

14. Rezerva

Osnova cvičení:

Osnova laboratorních cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce, + seminář výpočet nejistot (doplněk k 1. přednášce)

2. Měření nesinusových napětí multimetry a osciloskopem, osciloskopická sonda

3. Měření stejnosměrných proudů

4. Měření malých stejnosměrných napětí

5. Frekvenční závislost multimetrů

6. Měření kmitočtu a doby periody čítačem

7. Měření výkonu a účiníku jednofázové zátěže

8. Princip vzorkování, digitální osciloskop a generátor programovatelného průběhu

9. Měření odporů

10. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - vyhodnocení změny odporu teplotního snímače Pt1000

11. Číslicový měřič impedancí a admitancí

12. Magnetická měření

13. Samostatná práce

14. Samostatná práce

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami měření elektrických, magnetických a vybraných dalších fyzikálních veličin, s principy používaných přístrojů a senzorů, a to včetně jejich správného používání a odhadu chyb.

Studijní materiály:

Literatura:

[1] Haasz, V. a kol.: Elektrická měření. Přístroje a metody (3. přepracované vydání). Monografie ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2018

[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006

[3] Placko, D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8

[4] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B38EMB
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-132
Svatoš J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-132
místnost T2:B3-75
Roztočil J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Roztočil J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
St
místnost

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
místnost T2:B3-75
Svatoš J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
místnost T2:B3-76
Svatoš J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
Čt

místnost T2:B3-76
Haasz V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-75
Roztočil J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Roztočil J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Haasz V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Roztočil J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Roztočil J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7194106.html