Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Elektrická měření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B38EMBA Z,ZK 5 2P+2L česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Elektrická měření (B1B38EMA)
Přednášející:
Jakub Svatoš (gar.)
Cvičící:
Jakub Svatoš (gar.), Vladimír Haasz, František Mazánek, Jaroslav Roztočil
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Na základě principu metod měření jednotlivých elektrických veličin je vysvětlena struktura a z ní vyplývající uživatelské vlastnosti a zásady používání měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (napětí, proud, výkon, frekvence, odpor, kapacita, indukčnost), a to i s ohledem na dosahovanou přesnost. Nedílnou součástí je i vysvětlení principu analogově číslicových a číslicově analogových převodníků a obvodů pro analogové předzpracování měřených veličin a signálů ze senzorů. Jsou vysvětleny i základní principy senzorů pro měření vybraných fyzikálních veličin. Toto doplňují základy magnetických měření, zdrojů měřicích signálů a problematika měřicích systémů.

Požadavky:

Znalosti z předmětů: Fyzika 1, Základy elektrických obvodů

Osnova přednášek:

1. Úvod, přesnost měření

2. Přístroje pro měření napětí a proudu

3. Měřicí převodníky elektrických veličin (1)

4. Měření kmitočtu a fázového rozdílu

5. Měření proudu, napětí a výkonu el. proudu

6., 7. Vzorkování a kvantování signálu, analogově-číslicové a číslicově-analogové převodníky, číslicové multimetry

8. Měření odporu, odporové teploměry a tenzometry

9. Měřicí převodníky elektrických veličin (2)

10. Měření impedancí a admitancí (R-L, C-G), kapacitní a indukčnostní senzory

11. Magnetická měření

12. Další měřicí přístroje

13. Optoelektrické senzory

14. Měřicí systémy

Osnova cvičení:

Osnova laboratorních cvičení:

1. Úvod, bezpečnost práce, osciloskop - základní ovládání a měření

2. Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů; měření na napěťovém děliči (chyba metody, odhad nejistoty)

3. Měření malých proudů; měřicí zesilovače

4. Vliv tvaru křivky na údaj měřicího přístroje; měřicí usměrňovač

5. Měření výkonu jednofázové zátěže; měření kmitočtu a doby periody čítačem

6. Demonstrace principu vzorkování; test I

7. Číslicový osciloskop a generátor programovatelného průběhu; měření malých odporů

8. Nevyvážený Wheatstoneův můstek - aplikace pro odporový snímač, test II

9. Číslicový měřič impedancí a admitancí

10. Měření amplitudové permeability; test III

11.

Číslicový měřicí systém se sběrnicí IEEE 488

12. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru, test IV

13. Samostatná práce

14. Samostatná práce

Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami měření elektrických, magnetických a vybraných dalších fyzikálních veličin, s principy používaných přístrojů a senzorů, a to včetně jejich správného používání a odhadu chyb.

Studijní materiály:

Literatura:

[1] Haasz, V. a kol.: Elektrická měření. Přístroje a metody (3. přepracované vydání). Monografie ČVUT, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2018

[2] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006

[3] Placko, D.: Fundamentals of Instrumentation and Measurement, ISTE 2007, ISBN 1 905209 39 8

[4] Northrop, R.B.: Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC 2005, 0-8493-3773-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-337
Svatoš J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:B3-75
Roztočil J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Roztočil J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
St
místnost T2:B3-75

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Svatoš J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Svatoš J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
Čt

místnost T2:B3-76
Haasz V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-75
Roztočil J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-75
Haasz V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B3-76
Roztočil J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
místnost T2:B3-76
Mazánek F.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř EM
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7194106.html