Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Experimentální metody v letectví a zkoušení letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B9M38EML KZ 4 3P+1L česky
Vztahy:
Předmět B9M38EML může při kontrole studijních plánů nahradit předmět 2222044
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Seznámení se základními metodami měření neelektrických veličin, postupy provádění inženýrských experimentů, vyhodnocení a zpracování získaných dat. Seznámení se základními metodami zkoušení letadel, specifika testování leteckých konstrukcí. Zpracování samostatných laboratorních úloh a praktické ukázky experimentální techniky a postupů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Motivační úvod, přehled veličin, dimenzionální analýza, organizace experimentu, bezpečnost práce, přesnost měření, nejistoty, srovnání výsledků experimentů a výpočtů

2. Sběr dat, software pro řízení experimentu a zpracování dat, základní přístrojová technika

3. Analogové a digitální zpracování signálů, filtrace signálů

4. Snímače pro měření neelektrických veličin

5. Aerodynamika - tunelová silová měření, tlaková měření

6. Mechanika - tenzometrie

7. Mechanika - specifika zkoušení leteckých materiálů a konstrukčních celků, pevnostní zkoušky, stabilita

8. Mechanika - pevnostní zkoušky leteckých konstrukcí, únava

9. Klimatická odolnost

10. Měření vibrací a hluku, modální experimentální zkoušky, aeroelasticita

11. Letové zkoušky

12. Exkurze - pevnostní a únavová zkušebna

13. Exkurze - zkušebna turbínových motorů

14. Vývoj v metodách testování a zkoušení letadlových konstrukcí

Osnova cvičení:

1. Aerodynamika - základní tlaková měření

2. Aerodynamika - pokročilá měření proudových polí

3. Pevnost - určení základních pevnostních charakteristik materiálů

4. Pevnost - aplikace tenzometrických snímačů

5. Modální analýza

6. Hluk

7. Nedestruktivní zkoušení konstrukcí

Cíle studia:

Seznámení se základními metodami zkoušení letadel, specifika testování leteckých konstrukcí.

Studijní materiály:

Janíček, P.: Technický experiment, učební texty, VUT Brno

Miláček, S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001

Doporučená literatura:

Tůma, J.: Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT, Sdělovací technika, Praha 1997

Engineering Measurements Methods and Intrinsic Errors, T A Polak and C Pande,

Introduction to Aircraft Flight Test Engineering, Jeppesen

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5076206.html