Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Elektromagnetická kompatibilita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M38BEM KZ 4 1P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Absolvování školení zakončeného testem z BOZP. Základní pojmy z elektromagnetické kompatibility (EMC). Hlavní pozornost je věnována primární a sekundární ochraně elektrických a elektronických zařízení v budovách. Topologický návrh silových i sdělovacích rozvodů z hlediska EMC, způsob testování elektromagnetické odolnosti a vyzařování vybavení budov.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M38BEM

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Školení a test BOZP.

2. Základní pojmy z elektromagnetické kompatibility.

3. Základní přehled norem pro EMC.

4. Elektromagnetická odolnost a vyzařování.

5. Silové a sdělovací rozvody v budovách.

6. Primární a sekundární ochrana zařízení v budovách.

7. Měření EMC odolnosti a vyzařování.

Osnova cvičení:

1. Úvod. Bezpečnost při práci v laboratořích EMC. Demonstrační cvičení.

2. Testy odolnosti vůči elektrostatickému výboji.

3. Testy propustnosti komunikačních kanálů pod vlivem rušení.

4. Testy odolnosti na Burst pulzy.

5. Testy odolnosti na Surge pulzy.

6. Odolnost přístrojů při poklesu a výpadcích napájecího napětí.

7. Metody ověřování šíření signálu Wi-Fi sítí v budovách.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Vaculíková, P., Vaculík, E.: Elektromagnetická kompatibilita. Grada, Praha 1998

2. Zkušební testy podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. BEN 2007

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M38BEM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1153406.html